Pielgrzymka do Piekar Śląskich – Komentarz


1209-piekaryCo roczna pielgrzymka LM do Piekar
Śląskich

29 kwietnia 2017 roku odbyła się kolejna pielgrzymka Legionu Maryi z organizowana przez Katowickie i Jastrzębskie  Komicjum  LM do Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich.   Liczną  grupę   z Ks. Zenonem Pikułą stanowiła  Kuria  Pw. MB Anielskiej w Sosnowcu Uczestniczyli w niej członkowie i  auksyliatorzy  z Prezydiów. :  Matki Bożej Dobrej Radyz , Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych ,Matki Bożej Wspomożenia Wiernych .Tuż  po przyjeździe dość wczesnym rankiem  nawiedziliśmy  Sanktuarium i pokłoniliśmy się Matce Bożej Piekarskiej . Następnie  zwiedzaliśmy Muzeum  znajdujące się opodal Bazyliki. Przewodnik bardzo  ciekawie przedstawił historię  kultu  i przebieg koronacji  obrazu matki Bożej Piekarskiej.. W koncelebrowanej  Mszy świętej  przewodniczył  Ks.Wacław Wasiak  . Modlitwy Legionowe i Homilię  wygłosił Ks.Krzysztof Winkler  .W  słowie skierowanym do pątników omówił  objawienia Matki Bożej   opierając się na Dzienniczku s.Faustyny  1585.

S.Faustyna pisała:  W jasności wielkiej ujrzałam Matkę Bożą w białej sukni, przepasaną złotym pasem, a drobne gwiazdki także złote były po całej szacie i rękawy na trójkąt wyłożone złotem. Płaszcz miała szafirowy, lekko zarzucony, na głowie miała lekko zarzucony przezroczysty welon, włosy rozpuszczone, ślicznie ułożone i korona ze złota, która miała w zakończeniach krzyżyki. Na lewym ręku trzymała Dziecię Jezus. Takiej Matki Bożej jeszcze nie widziałam. Wtem spojrzała na mnie łaskawie i rzekła: Jestem Matką Boską Kapłańską. Wtem Jezusa spuściła z ręki na ziemię, a prawą rękę podniosła w niebo i rzekła: Boże, błogosław Polsce, błogosław kapłanom. I znów rzekła do mnie: Powiedz to, coś widziała kapłanom. (154) — Postanowiłam sobie, że przy pierwszej sposobności widzenia się z ojcem powiem, lecz ja sama nie mogę nic zrozumieć z tego widzenia.

Wobec tego wspomnienia  ks. Krzysztof  prosił  o modlitwie za Polskę i Kapłanów  do  Matki Bożej   Kapłańskiej.  Prosił aby tę modlitwę wprowadzono do modlitw jakie będziemy zanosić  uczestnicząc w adoracji przed Najświętszym Sakramentem Pana Jezusa..

Po mszy świętej odbyła się Droga Krzyżowa ,którą poprowadzili : Ks.Zenon Pikuła i Ks. Krzysztof Winkler zapraszając do pielgrzymowania  w przyszłym roku  2018. Życzył szczęśliwego powrotu do domu.