25-cio lecie Legionu Maryi w Diecezji Sosnowieckiej

  

25-cio lecie Legionu Maryi w Diecezji Sosnowieckiej

Już 25 lat legioniści szerzą nabożeństwo do Matki Bożej, obejmują modlitwą Kościół i diecezję, odwiedzają chorych w ich domach, ewangelizują. Ćwierć wieku temu pierwsza grupa Legionu Maryi w naszej diecezji powstała w parafii Miłosierdzia Bożego z inicjatywy jej ówczesnego proboszcza, ks. Karola Malasiewicza. Dziś Legion Maryi działa w czterech sosnowieckich parafiach – Miłosierdzia Bożego, św. Barbary, Wniebowzięcia NMP oraz Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Jubileuszowej Eucharystii w intencji Legionistów przewodniczył 23 czerwca Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak, odprawiając ją wraz z kapłanami pełniącymi funkcję kierowników duchowych grup.
W homilii Biskup podkreślił, że w krzewieniu kultu Matki Bożej stowarzyszenie sięgać musi po wciąż nowe metody i formy, zwłaszcza dla przyciągnięcia dzieci i młodzieży. Zwracał także uwagę na obowiązek wdzięczności, jaką winni są Maryi zwłaszcza Polacy. „Kiedy byliśmy gnębieni, prześladowani, torturowani i mordowani, zsyłani za granicę,tak jak Anatol Kaszczuk pierwszy legionista w Polsce kiedy cierpiał i stawał do walki – Ona zawsze była z Nim” – podkreślał Biskup przypominając, że w historii narodu i każdego z nas jest wiele momentów, za które winniśmy Maryi wdzięczność.
Podczas Eucharystii Biskup wręczył też okolicznościowe dyplomy dla czterech pań, które działają w Legionie Maryi od samego początku jego istnienia w naszej diecezji.
Legion Maryi został założony przez Irlandczyka Franka Duffa w 1921 roku. Obecnie na całym świecie zrzesza kilka milionów członków czynnych i kilka milionów auksyliatorów, wspierających modlitewnie ich pracę.
„Legion Maryi jest stowarzyszeniem ludzi świeckich, których celem jest głoszenie chwały Bożej i dążenie do osobistej świętości poprzez modlitwę i pracę apostolską. Zakorzenione w duchowości maryjnej i powierzone Duchowi Świętemu życie Legionu Maryi jest oparte na wierze we współdziałaniu Ducha Świętego i Najświętszej Maryi Panny w dziele zbawienia i szerzenia królestwa Bożego w świecie. Głównym celem Legionu jest uświęcanie jego członków przez: uczestnictwo w misji ewangelizacji za pomocą apostolatu bezpośredniego, szczególnie wśród osób oddalonych od Kościoła, odwiedzanie chorych, osób przebywających w zakładach opiekuńczych, rodzin w potrzebie, nauczanie katechizmu w parafiach, udzielanie nauk religijnych ludziom młodym, naukę czytania i pisania dla imigrantów, pomoc narkomanom i prostytutkom, celebrację Liturgii Słowa i organizowanie spotkań modlitewnych tam gdzie nie docierają księża” Po mszy św, wszyscy uczestnicy udali się na agapę przygotowaną przez członkinie prezydium MB Dobrej Rady.