Historia LM.

                                                                                                                                                                                                                                                       

Nazwa i pochodzenie

Legion Maryi (Legio Mariae) jest międzynarodowym rzymskokatolickim ruchem   apostolstwa świeckich, działającym za zgodą hierarchii kościelnej, pod   przewodnictwem Maryi Niepokalanej. Legion Maryi wziął nazwę oraz podział organizacyjny od armii starożytnego   Rzymu cechującej się niezłomnością ducha. Legioniści to armia, która przez   Maryję doprowadza wszystkie dusze do Chrystusa. Pierwsza wspólnota legionowa powstała w roku 1921 w Dublinie, której   założycielem był Frank Duff. Grupa młodych ludzi w celu zastanowienia się jak świeccy mogliby   współpracować przy szerzeniu Królestwa Bożego, spotkała się u młodego   urzędnika Franka Duffa w przeddzień uroczystości Narodzenia Najświętszej   Marii Panny. Skupili się przy stole, ktoś miedzy dwoma bukietami kwiatów   ustawił figurkę Matki Bożej Pośredniczki Łask, uklękli, wezwali Ducha   Świętego i odmówili różaniec. Taki był początek tego nowego ruchu apostolstwa   świeckich, który powstał 44 lata przed ogłoszeniem soborowego Dekretu o   apostolstwie świeckich. Przez 7 pierwszych lat Legion rozwijał się wyłącznie   w Irlandii, później zaczął rozprzestrzeniać się na cały świat. Dzisiaj jest   obecny w 163 krajach na wszystkich kontynentach, liczbę członków aktywnych   szacuje się na około 3 mln a członków pomocniczych na 10 mln osób. W Polsce   jest ponad 25 tysięcy wszystkich członków LM. Pięciu papieży udzieliło   poparcia Legionowi Maryi swoim Apostolskim Błogosławieństwem – Pius XI w 1933   roku, Pius XII w 1953 roku, Jan XXIII w 1960 roku, Paweł VI w 1965 roku a Jan   Paweł II wielokrotnie. W 1965 roku Frank Duff był uczestnikiem Soboru Watykańskiego II jako specjalny   obserwator świecki. Kardynał Leo Suenens nazwał Duffa „geniuszem apostolatu”.   Obecnie Legion trwa na modlitwie o beatyfikację sługi Bożego Franka Duffa. W   Polsce Legion rozpoczął działalność w 1948 roku dzięki inspiracji Anatola Kaszczuka   – więźnia obozu w Kozielsku, oficera artylerii a później lotnictwa, który   walczył w Polskich Siłach Zbrojnych na zachodzie pod dowództwem gen. Andersa.   W Irlandii poznał ideę Legionu Maryi. Odkrył w sobie powołanie do   działalności w Legionie. Osobisty kontakt z Frankiem Duffem, udział w pracach   legionowych oraz dokładne szkolenie przygotowywało go do misji w Polsce.   Decyzją Konsylium – najwyższej rady Legionu Maryi został w 1948 roku   delegatem Legionu Maryi dla Polski. Założył pierwsze prezydium w Ostródzie, potem   w Lublinie. Jednak okres stalinowski przerwał to dzieło. Dopiero w latach   80   Legion Maryi odnowił swoją działalność w   Polsce. Pierwsze Prezydium powstało w Katowicach przy parafii Niepokalanego   Poczęcia NMP przy poparciu bpa. Herberta Bednorza i proboszcza ks. Damiana   Zimonia (obecnie   metropolity katowickiego). Powoli zaczęły powstawać wspólnoty Legionu Maryi w   sąsiednich diecezjach. W Lublinie pierwsze prezydium powstało w 1986 roku   przy Katedrze Lubelskiej. W kolejnych latach nastąpił znaczny rozwój Legionu   Maryi w kraju, powstawały nowe Prezydia, Kurie, Komicja. Decyzją Konsylium w   Dublinie 17.03.2002 roku Komicjum pw. Matki Bożej Gietrzwałdzkiej w Lublinie   zostało podniesione do rangi Regii, najwyższej Rady Legionu Maryi w Polsce.   Podczas Konferencji Episkopatu Polski w listopadzie 1999 roku na Opiekuna   Legionu Maryi wybrano ks. biskupa Romana Marcinkowskiego ( biskupa   pomocniczego z diecezji płockiej). Opiekunem Legionu Maryi w Archidiecezji   Lubelskiej jest ks. Józef Sarzyński.

Legion Maryi jest wspólnotą zrzeszającą ludzi świeckich pod przewodnictwem kapłana, który pełni funkcję kierownika duchowego i odpowiedzialny jest za formację wewnętrzną całej wspólnoty. Celem Legionu jest głoszenie chwały Bożej. Urzeczywistnia się to przez modlitwę oraz pracę apostolską. Legion Maryi pomaga nam widzieć w bliźnich Chrystusa i w nich Mu służyć. Każdy legionista na pierwszym miejscu stawia potrzebę systematycznej pracy nad sobą, celem świadomego przeżywania obecności Boga w codziennym życiu. Zgodnie z charyzmatem działalność Legionu Maryi nastawiona jest na pracę ewangelizacyjną w parafii. Apostolat czynu to:odwiedzanie mieszkańców w apostolacie „od drzwi do drzwi” np. w związku z roznoszeniem opłatka,odwiedzanie osób samotnych, chorych w szpitalach, pensjonariuszy w Domach Opieki Społecznej,kolportaż prasy i książek katolickich,opieka nad kaplicami, krzyżami,zakładanie róż różańcowych,prace pomocnicze w parafii. Legion Maryi wspiera wszystkich potrzebujących pomocą duchową a nie materialną.