Uroczystości Legionowe

Doroczny zlot generalny członków legionu Maryi W Sosnowcu

24 listopada 2012r. w parafii w Miłosierdzia Bożego w Sosnowcu członkowie Legionu Maryi przeżywali wielką radość ze w wspólnegoświętowania dorocznego zlotu generalnego.  Dla legionistów jest to czas wzmocnienia ducha i wzajemnego poznania się. Ta uroczystość zgromadziła 3 kierowników duchowych i 40 członków z 3 prezydiów należących do Kurii Matki Bożej Anielskiej w Sosnowcu. Na tę uroczystość zaproszono również Kapłanów z parafii w których była przeprowadzana ewangelizacja celem pozyskania nowych prezydiów między innymi z Katedry Sosnowieckiej pw. Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny .Zaproszenie przyjął i swą obecnością zaszczycił nas ks proboszcz: Jan Gaik .Uroczystość rozpoczęto modlitwami legionowymi oraz radosną częścią Różańca Św. Następnie rozpoczęła siękoncelebrowana Msza Św., której przewodniczył Kierownik Duchowy Ks. Ryszard Pietrzak proboszcz z parafii Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana , a homilię wygłosił kierownik duchowy Kurii Ks. Prałat Karol Malasiewicz . W swoim wystąpieniu podkreślił rolęMaryi w życiu legionisty i każdego człowieka. Nawiązał też do odpowiedzialności jaką ponosi legionista będąc strażnikiem życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Matka Boża jest tu największym strażnikiem i pierwszą legionistką. To do niej winniśmy się zwracać szukając umocnienia i drogi pomocy, pociechy w utrapieniach i pouczeń, jeśli błądzimy. Maryja jest Matką Kościoła i Naszą Matką, dlatego będąc jej dziećmi przyjmijmy postawę pełnej dziecięcej zależności, tak jak w stosunku do matki ziemskiej.

Na zakończenie Eucharystii Ks. Prałat opiekun Kurii podziękowałkierownikom duchowym, gościom i legionistom za wspólną modlitwę,życząc wszystkim gorliwego entuzjazmu w służbie Maryi. Po Mszy Św. wszyscy przeszli na agapę aby posilić się przygotowanymi smakołykami. W tym miłym nastroju czas płynął szybko. Śpiewano pieśni maryjne, legionowe oraz recytowano wiersze. Siostra Prezydent Kurii krótko przedstawiła zarys historyczny powstania Legionu Maryi na świecie i w naszej ojczyźnie. Rycerz Legionu Maryi przyjął zasady i ideały proponowane przez Maryję. Przesłanie Maryi można streścić w jednym zdaniu wypowiedzianym przez Nią w Kanie Galilejskiej: „Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie” (J 2,5). Trzeba jednak pamiętać, że Maryja w Polsce jest nie tylko MatkąBożą, ale i faktyczną Królową Polski. Rycerz- legionista służąc swojej Królowej ma obowiązek odczytać tę wizję i te cele i zmierzaćdo ich realizacji.

Kuria Legionu Maryi W Sosnowcu  postanowiła z organizowaćpielgrzymkę  dziekczynną aby podziękować  Matce Bożej za 20-sto letnią pracę w legionie  do sanktuarium polskiego La Salette w Dębowcu pokłonić się Matce Bożej i prosić o wytyczenie zadań na dalszą pracę.

Chociaż zlot odbywa się, co roku zawsze jest dla legionistów wielkim wydarzeniem, które porusza serca, pogłębia wiarę i dodaje zapału do dalszej ofiarnej pracy.
Panu Bogu i Maryi Niepokalanej wyrażamy wdzięczność za fascynującąduchową „przygodę” oraz za oddanych kapłanów naszych opiekunów i przewodników.

Z Chrystusowym pozdrowieniem Szczęść Boże Stanisława Dramińska –Prezydent Kurii Legionu Maryi p.w. Matki Bożej Anielskiej w Sosnowcu. kontakt www.lm.sosnowiec.pl

[print_gllr id=73]