JP II o LM

  • Słowo Jana Pawła II do Legionu      Maryi
    „Wasza duchowość jest całkowicie maryjna, nie tylko      dlatego, że Legion chlubi się imieniem Maryi, które niesie jako swój      rozpostarty sztandar, ale przede wszystkim dlatego, że specyfikę swojej      duchowości i apostolatu Legion buduje na żywej więzi z Maryją, na prawdzie      o głębokim osobistym udziale Maryi Panny w planie zbawienia. Innymi słowy,      pragniecie służyć, w duchu i z troskliwością Maryi każdej ludzkiej osobie,      która jest obrazem Chrystusa”.
    Jan Paweł II, dnia 30 października      1982
    r.

 

Z aktu poświęcenia Legionu Niepokalanemu Sercu Maryi

Maryjo, Najświętsze Miejsce Wszechmogącego Boga,
idąc śladami założyciela Legionu Maryi Franka Duffa,
drogą wskazaną przez św. Ludwika Marię Grigniona de Montfort
oraz za osobistym przykładem Ojca Świętego Jana Pawła II,
świadomi Twej wyjątkowej roli w dziele zbawienia,
pełnej władzy Twojej nad naszymi duszami, niemocy naszej, tak, iż bez Ciebie nikt z nas nie może wznieść się do Boga i dla Niego pracować,
zebrani przed Twoim cudownym wizerunkiem, o Pani Jasnogórska,
pragniemy Niepokalanemu Twemu Sercu złożyć ten akt poświęcenia Legionu Maryi w Polsce.Jestem całkowicie Twój, moja Królowo, moja Matko,
i wszystko co posiadam jest Twoje
Maryjo, Ziemio Dziewicza i Niepokalana,
Tobie Legion Maryi oddaje wszystko co posiada, bez zastrzeżeń, bez reszty.
Przyjmij, o Ognisko Miłości, modlitwy i inne rodzaje służby legionowej.
Dysponuj nimi według swoich postanowień.
Niech w Twoich rękach, Niepokalana, i w mocy Jedynego Boga – Ojca, Syna, Ducha Świętego, bezwarunkowy dar legionowego poświęcenia przemieni się w ukojenie potrzeb wielu serc ludzkich. Niech wszystkie dusze oddychają Tobą,
o Odpoczynku Trójcy Przenajświętszej, jak ciało oddycha powietrzem.
Dopomóż każdemu legioniście z osobna i całemu Legionowi Maryi w Polsce
do wiernego wytrwania w tym poświęceniu na co dzień.
Jestem całkowicie Twój, moja Królowo, moja Matko, i wszystko co posiadam jest Twoje
Amen