Formacja

Formacja legionistów :

Formacji w duchu legionowej świętości, służą:

Kwartalne spotkania w Komicjum

Comiesięczne spotkania Kurii Legionowej

Cotygodniowe spotkania w prezydiach Legionu Maryi (obejmujące między innymi

modlitwy z modlitewnika legionowego (Tessera), modlitwę różańcową i naukę opiekuna duchowego (alokucja). Zostają też złożone sprawozdania z wykonanej pracy apostolskiej i przyjmowane są nowe zadania na kolejny tydzień. Spotkania trwają około 1,5 godziny.
Zalecane jest częste uczestnictwo w Eucharystii i modlitwa brewiarzowa. Coroczne rekolekcje pogłębiają życie wewnętrzne członków Legionu Maryi.
Członkiem Legionu Maryi może być każdy katolik (niezależnie od wieku i posiadanej wiedzy religijnej), który z miłości do Maryi gotowy jest wypełnić obowiązki wynikające z przynależności do Legionu Maryi.

Formacja członków czynnych i wspierających obejmuje

 • comiesięczne spotkania formacyjne członków wspierających;
 • udział w legionowych dniach skupienia;
 • udział w trzydniowych rekolekcjach zamkniętych;
 • ogólnopolską Pielgrzymkę Legionu Maryi na Jasna Górę we wrześniu;
 • pielgrzymki do sanktuariów maryjnych w całej Polsce;
 • udział w dorocznej uroczystości ACIES, z aktem oddania się wszystkich legionistów Maryi z okazji Święta Zwiastowania NMP;
 • Udział w Zlocie Generalnym z okazji Święta Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny (8 grudnia).
 • Udział w nabożeństwie w godzinie łaski raz w roku

Apostolat modlitwy Legionu Maryi to:

Organizowanie i udział w modlitewnych adoracjach parafialnych przed Najświętszym Sakramentem:

 1. I-czwartkowych w intencji kapłanów,
 2. I-piątkowych wynagradzających Najświętszemu Sercu Pana      Jezusa,
 3. I-sobotnich wynagradzających Niepokalanemu Sercu Maryi;
 • Prowadzenie nabożeństw majowych i czerwcowych przy krzyżach i kapliczkach przydrożnych;
 • Prowadzenie w świątyniach różańca, Koronki do Bożego Miłosierdzia, Gorzkich żalów, nowenn, godzinek;
 • Prowadzenie modlitw przy zmarłych;
 • Włączenie się w dzieło Duchowej adopcji dziecka      poczętego;
 • Organizowanie i udział w Jerychu Różańcowym w intancjach      Ojczyzny, Ojca świętego, o świętość rodzin, pokój na świecie, obronę życia poczętego;
 • Podjęcie modlitw za kapłanów (apostolat      „Margaretka”).