Monthly Archives: lipiec 2013

Telefon zaufania

Szukasz pomocy w różnych dziedzinach życia dzwon: Telefon zaufania w godzinach 0d 18-22.00 co dziennie Nr tel. 32 292 08 80