Gallery

Doroczny Zlot Legionu Maryi

This gallery contains 1 photos.

LEGION MARYI NA DOROCZNYM ZLOCIE Sosnowiecka parafia Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana zgromadziła 25 listopada członkinie i członków Legionu Maryi. Na wspólną modlitwę przybyli oni wraz kapłanami –Kierownikami Duchowymi, auksyliatorami i zaproszonymi gośćmi z Komicjum LM Katowice. Eucharystii przewodniczył … Czytaj więcej…

Ziemia Święta ostatnie miejsca

Ziemia św fecbok     Ziemia święta parafia JCHNiWK

25,11,2017 godz.9.30 zapraszamy na Zlot Generalny w parafii Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana Sosnowiec Mielecka 1

25.11.2017 o godz.9.30 odbędzie się uroczystość generalna w legionie Maryi. W parafii Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w Sosnowcu Mielecka 1
.Jest to czas podsumowania pracy całego roku. Dla lepszego poznania tej wspólnoty pragnę przypomnieć czym się zajmuje Legion Maryi. ..
Wspólnota Legion Maryi w Sosnowcu, ma już status Kurii , od 6-ciu lat prowadzą ją wybitni Kapłani.Za przykład stawiam ks. Prałata Karola Malesiewicza prekursora Legionu Maryi . Dla ks.Karola Legion był oczkiem w głowie. Dbał o prawidłowy rozwój zgodnie z regułami Kościoła Świętego. Wszędzie mówił że jest to wspólnota którą tworzą ludzie, modlitwy i pracy. Można powiedzieć, używając przenośni, że są jakby przedłużeniem rąk kapłańskich, bowiem odwiedzają chorych, przygotowują do sakramentów świętych, prowadzą modlitwy w domach, chodzą do , domów opieki, rozmawiają na tematy religijne. Są bardzo dyspozycyjni. Ze swojej pracy zdają raport niczym żołnierze na służcie w wojsku pod przewodnictwem Maryi.. Legion wsłuchuje się w głos Matki Bożej ,uczy się od Niej i pomaga swoim podopiecznym, w ich cierpieniu .Czasem prowadzi rozmowy tylko w cztery oczy bo tak wymaga potrzeba i prośba. Legioniści zabiegają by nieść potrzebę przybliżenia Boga wszystkim ,którzy go jeszcze nie znają . Czują się strażnikami życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Taka postawa świadczy o wielkiej wierze w Chrystusa ciągle podkreślał Ks. Karol Malasiewicz – pierwszy kierownik duchowy Prezydium Kurii pw. Matki Bożej Anielskiej w Diecezji Sosnowieckiej. Obecnie legionem opiekuje się ks.Zenon Pikuła ,Proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego .Swoją postawą w niczym nie ustępuje poprzednikowi. Ma czas na spotkania i rozwiązywanie problemów ,które przewijają się w tej wspólnocie, .Wkrótce odbędzie się podsumowanie całorocznej pracy.
W dorocznym Zlocie Generalnym spotkamy się z Maryją i Jej synem Jezusem, który powołał kościół wybierając dla niego apostołów na ciężką służbę na rzecz swoich bliźnich czyli wiernych oddanych kościołowi. Podejmując tę ważną decyzję Jezus długo przebywał na modlitwie. Pośród licznego grona uczniów podążających za Nim jako nadzwyczajnym Nauczycielem, Wybrał więc dwunastu, między innymi Szymona zwanego Gorliwym oraz Judę Tadeusza, To oni zostawili rodziny i zajęcia, by wędrować za Boskim Nauczycielem, słuchać Go przemawiającego do tłumów, być świadkami nadzwyczajnych znaków, którymi potwierdzał prawdę głoszonych słów, a przede wszystkim prawdę o tym, że jest Synem Bożym. Apostołowie byli zwykłymi, prostymi ludźmi, również słabymi, tak jak my zwykli ludzie ,ale będąc mocni w wierze możemy też stać się gorliwymi jak Szymon Piotr ,Juda Tadeusz i wielu świętych obecnych , którzy oddali życie za Chrystusa.
My Legioniści jesteśmy powołani, również przez Maryję pierwszą uczennicę Chrystusa do pracy w Jego winnicy. Mamy znać i głosić świadectwa o Nim naszym braciom do ,których Ona nas pośle. Swoją postawą musimy przyciągać liczne grono wiernych do pracy w winnicy pańskiej. Musimy być pokorni a jednocześnie radośni naśladując Św.Franciszka ,który ogłaszał całemu światu błogie szczęście i radość ze służby i naśladowania Chrystusa. Radosne usposobienie nadawało Mu duchowej rycerskości .Jako prawdziwy rycerz Chrystusa był niewypowiedzianie szczęśliwy ze służby Swemu Panu. W każdej chwili czy to cierpieniu, czy radości czy ubóstwie upodabniał się do Niego. W turując czasom Franciszka my organizujemy Zlot Generalny który ,dla legionistów może być wielką radością jak również dziełem rozszerzenia ,tym bardziej ,że należy uwzględnić w nim wystąpienie na temat Legionu Maryi. Tym sposobem pracy Legion da się poznać i zaskarbi w swoje szeregi nowych chętnych do pracy a idąc dalej będzie to korzyść zbliżenia się do Chrystusa, kościoła i własnego uświęcenia. Nasz założyciel Frank Daff ,gdyby żył w obecnych czasach na pewno by naśladował Św.Franciszka .Przytoczę również słowa Naszego Ukochanego Papieża Jana Pawła II ,który mówił” ‘’Przyszłość zaczyna się dzisiaj nie jutro”
Analizując te słowa legion Maryi jest zobowiązany stworzyć przyszłym pokoleniom grunt na Chwałę Chrystusa i Jego Matki Maryi, która jest naszą przewodniczką. Amen
s,Stanisława Dramińska Prezydent Kurii pw.MB Anielskiej w Sosnowcu

 

Niech Będzie Pochwalony Jezus Chrystus
Z wielką radością informujemy , i jednocześnie zapraszamy wszystkich członków auksyliatorów i sympatyków LM na doroczny Zlot Generalny Legionu Maryi .
My Legioniści zgromadzeni w tym dniu będziemy dziękować Bogu za całoroczny dorobek naszej służby bowiem jesteśmy powołani przez Maryję pierwszą uczennicę Chrystusa do pracy w Jego winnicy. Mamy znać i głosić świadectwa o Nim naszym braciom do ,których Ona nas pośle.
Mamy dziękować Bogu! Za ten wybór. I dziękujemy Mu, stale za wszelkie dobro, jakie miało i ma miejsce w naszym życiu ,w naszej pracy w naszej parafii . Podtrzymujemy płomień pamięci wiary. który zapalili na tej ziemi 2000 lat temu nasi bracia Apostołowie. Nasze czasy wymagają jasnego, wyraźnego świadectwa życia chrześcijańskiego. Potrzeba nam dobrych rodzin, bo to ze zdrowych duchowo i moralnie rodzin wyrasta zdrowy naród. Kościołowi potrzeba nowych licznych powołań , by nie zapomniano głoszenia świadectw o Chrystusie na naszej ziemi by kształtować umysły i serca dzisiejszego pokolenia. Z Chrystusowym pozdrowieniem Szczęść Boże

Prezydent Kurii Legionu Maryi Stanisława Dramińska 607169346

 

Doroczny ZlotGeneralny w parafii Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

Zlot generalny 2017

 

Podziękowanie za nabożeństwo różańcowe do granic

Drodzy uczestnicy nabożeństwa Modlitwa różańcowa do Granic ,bardzo dziękuję za Wasz udział w tej świętej pielgrzymce otaczającej nasze granice kochanej Ojczyzny. Wszyscy  wypełniliśmy zadanie obrony granic z różańcem w ręku bez karabinu ,a nasz głos popłynął prosto z serc do Matki Bożej ,Ona  zaniosła go Bogu Wszechmogącemu .On na pewno zajmie się  naszymi prośbami .Bóg zapłać

Podziękowanie za udział modlitwy różańcowej do granic — kopia

 

Różaniec do granic w Chałupkach

To była wielka modlitwa w naszej ojczyźnie. Rodacy stanęli na granicach Polski trzymając w ręku największą i najbardziej skuteczną broń w obronie pokoju dla naszych polskich rodzin  i całego świata.

Różaniec do granic w naszej Diecezji Sosnowieckiej

Ziemia święta

Zapraszmy do Świętego Jeruzalem 27.01.03.02.2018

Ziemia świętaDrogi Bracie i Siostro zostało już tylko 10 miejsc w pielgrzymce życia do świętego Jeruzalem

Dołącz do tych którzy już doświadczyli dotyku Naszego Pana Jezusa  w swym życiu. On wysłuchuje każdego i nikim nie gardzi. Pielgrzymka do Ziemi świętej  jest takim doświadczeniem. Możesz być na miejscach gdzie Jezus się narodził, nauczał, uzdrawiał , wskrzeszał.ZŚ — 27.01.2018

Różaniec do granic

Różaniec do Granic 1 — kopia