Pielgrzymka do Częstochowy i Kalwarii Zebrzydowskiej

Częstochowa

Diecezjalna Pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej

Pielgrzymka śladami Św.Pawła Apostoła Grecja Turcja 26.09-09.10.2018

Zebranie uczestników pielgrzymki w dniu 14.07.2018 w salce Prymasa Stefana Wyszyńskiego -Parafia Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana Sosnowiec Mielecka 1    o godz.15.00 Obecność obowiązkowa z uwagi na dopełnienie ważnych informacji wizowych , których nie można przesyłać elektronicznie w związku z wejściem przepisów RODO

GRECJA Turcja program.poprawiony

25-cio lecie Legionu Maryi w Diecezji Sosnowieckiej

  

25-cio lecie Legionu Maryi w Diecezji Sosnowieckiej

Już 25 lat legioniści szerzą nabożeństwo do Matki Bożej, obejmują modlitwą Kościół i diecezję, odwiedzają chorych w ich domach, ewangelizują. Ćwierć wieku temu pierwsza grupa Legionu Maryi w naszej diecezji powstała w parafii Miłosierdzia Bożego z inicjatywy jej ówczesnego proboszcza, ks. Karola Malasiewicza. Dziś Legion Maryi działa w czterech sosnowieckich parafiach – Miłosierdzia Bożego, św. Barbary, Wniebowzięcia NMP oraz Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Jubileuszowej Eucharystii w intencji Legionistów przewodniczył 23 czerwca Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak, odprawiając ją wraz z kapłanami pełniącymi funkcję kierowników duchowych grup.
W homilii Biskup podkreślił, że w krzewieniu kultu Matki Bożej stowarzyszenie sięgać musi po wciąż nowe metody i formy, zwłaszcza dla przyciągnięcia dzieci i młodzieży. Zwracał także uwagę na obowiązek wdzięczności, jaką winni są Maryi zwłaszcza Polacy. „Kiedy byliśmy gnębieni, prześladowani, torturowani i mordowani, zsyłani za granicę,tak jak Anatol Kaszczuk pierwszy legionista w Polsce kiedy cierpiał i stawał do walki – Ona zawsze była z Nim” – podkreślał Biskup przypominając, że w historii narodu i każdego z nas jest wiele momentów, za które winniśmy Maryi wdzięczność.
Podczas Eucharystii Biskup wręczył też okolicznościowe dyplomy dla czterech pań, które działają w Legionie Maryi od samego początku jego istnienia w naszej diecezji.
Legion Maryi został założony przez Irlandczyka Franka Duffa w 1921 roku. Obecnie na całym świecie zrzesza kilka milionów członków czynnych i kilka milionów auksyliatorów, wspierających modlitewnie ich pracę.
„Legion Maryi jest stowarzyszeniem ludzi świeckich, których celem jest głoszenie chwały Bożej i dążenie do osobistej świętości poprzez modlitwę i pracę apostolską. Zakorzenione w duchowości maryjnej i powierzone Duchowi Świętemu życie Legionu Maryi jest oparte na wierze we współdziałaniu Ducha Świętego i Najświętszej Maryi Panny w dziele zbawienia i szerzenia królestwa Bożego w świecie. Głównym celem Legionu jest uświęcanie jego członków przez: uczestnictwo w misji ewangelizacji za pomocą apostolatu bezpośredniego, szczególnie wśród osób oddalonych od Kościoła, odwiedzanie chorych, osób przebywających w zakładach opiekuńczych, rodzin w potrzebie, nauczanie katechizmu w parafiach, udzielanie nauk religijnych ludziom młodym, naukę czytania i pisania dla imigrantów, pomoc narkomanom i prostytutkom, celebrację Liturgii Słowa i organizowanie spotkań modlitewnych tam gdzie nie docierają księża” Po mszy św, wszyscy uczestnicy udali się na agapę przygotowaną przez członkinie prezydium MB Dobrej Rady.

 

Zebranie uczestników pielgrzymki Grecja Turcja szlakiem Św.Pawła Apostoła

Informujemy ,że zebranie uczestników pielgrzymki do Grecji Turcji szlakiem Św Pawła Ap w terminie 26.09-09.10.2018 odbędzie się 09.06.2018 o godz.15 .00 w salce im Prymasa Stefana Wyszyńskiego  w parafii Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w Sosnowcu Mielecka 1

Prosimy o wzięcie udziału i dostarczenie ksero paszportu str . ze zdjęciem .celem wystąpienia o wizę wjazdową do Turcji. Dziękuję. Serdecznie pozdrawiam  Stanisława Dramińska

Dane osobowe

Informujemy, że przetwarzanie danych osobowych w ramach i zgodnie z działaniem Kościoła katolickiego i jego struktur opiera się na Kodeksie Prawa Kanonicznego, Dekrecie ogólnym Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim oraz prawie partykularnym Diecezji Sosnowieckiej.

Diecezjalna Pielgrzymka do Torunia

Toruń komentarz

Wielkanoc 2018

Panie Jezu  Zmartwychwstały,

Ciebie wielbi kosmos cały,
bo zbawiłeś świat od złego,
każdego człeka grzesznego.

Radość wielka niech brzmi w koło,
cieszmy się wszyscy wesoło,
bramy raju są otwarte,
szlaki do nieba przetarte.

I niech każdy z nas się dowie,
co śpiewają aniołowie:
cnocie piątka, grzechom dwója.
Radosnego Alleluja!

 

 

Aby Zmartwychwstały Chrystus obudził w nas to, co jeszcze uśpione, ożywił to, co już martwe; niech światło Jego słowa prowadzi nas przez życie do wieczności..

Radosnych Świąt w gronie rodzinnym dla Kierowników Duchowych Legionu Maryi, wszystkim członkom LM,, Auksyliatorom ,sympatykom najserdeczniejsze życzenia składa s. Prezydent  Kurii LM  Stanisława

Acies

Acies Legionu Maryi 24.03.2018.

Czytaj więcej…

Pielgrzymka doTorunia

Toruń