Pielgrzymka do Medjugorje 25.09.-02.10.2022

5 Pielgrzymka Medjugorje 25-09-08.10.2022

Acies Legionu Maryi 26.03.2022 w parafii JCHNiWK w Sosnowcu

Historia Legionu Maryi

Prezentacja Legionu Maryi na mszy 03 (Automatycznie zapisany)

Hi

Historia Legionu Maryi

 1. a) na świecie

7 września 1921 roku – wigilia uroczystości Narodzenia Najświętszej Maryi Panny – to pamiętna data dla Legionu Maryi. Tego dnia w Dublinie zawiązała się wspólnota, która wkrótce urosła w dużą organizację, a obecnie liczy kilkanaście milionów katolików na całym świecie.
Założycielem Legionu Maryi był sługa Boży Franciszek Duff (1889-1980). On to, wraz

z ks. Michaelem Toherem oraz 15 kobietami, powołał do życia LM, który początkowo zwał się Zjednoczeniem Matki Bożej Miłosierdzia. Swoją nazwę, nazewnictwo, ideę organizacyjną i symbole przejął od starożytnej formacji wojskowej – legionów rzymskich.

 

 1. b) w Polsce

Legion Maryi trafił do Polski. Stało się to za pośrednictwem Anatola Kaszczuka, więźnia obozu w Kozielsku, oficera artylerii, później lotnictwa, który po wyprowadzeniu polskich żołnierzy z Rosji przez generała Andersa, walczył w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. Po zakończeniu wojny wstąpił do nowicjatu dominikanów w Cork w Irlandii, gdzie poprzez osobistą lekturę zapoznał się z ideą LM. Odkrył nowe powołanie – działalność w LM. Przy aprobacie o. Anzelma Moynihana OP opuszcza nowicjat, aby szerzyć LM

w Polsce. Latem 1947 roku udał się do Dublina, gdzie poprzez osobisty kontakt

z F. Duffem, udział w pracach tamtejszego LM oraz dokładne szkolenie, przygotowywał się do misji w Polsce. W tymże roku decyzją Concilium został delegatem LM do Polski. Po powrocie do kraju w 1948 r. założył pierwsze prezydium LM w Ostródzie, następne

w Lublinie oraz za pozwoleniem ks. prymasa Stefana Wyszyńskiego w 1949 r. w Warszawie przy kościele pw. św. Augustyna na „Nalewkach”. Niedługo potem prezydia, jak wszystkie stowarzyszenia katolickie, musiały zawiesić swą działalność.

Dopiero na początku lat 80-tych LM mógł wrócić do Polski. Na południu Polski grupy LM były zakładane przez przedstawicieli Senatu Legionu z Wiednia, głównie przez Annę Coreth. W 1979 roku, przy poparciu ks. bp. Herberta Bednorza i proboszcza ks. Damiana Zimonia (obecnego arcybiskupa seniora), powstało pierwsze prezydium przy parafii

 1. Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach. Powoli zaczęły powstawać wspólnoty

LM w sąsiednich diecezjach. Kilka lat później przyjechała do kraju delegatka Concilium (1987-1990) Clair Connolly-Pater, która założyła liczne grupy i ośrodki dzieła w archidiecezji warszawskiej, lubelskiej oraz pojedyncze grupy w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Obecnie LM istnieje w 30 diecezjach i zrzesza ok. 6.000 legionistów i 17.000 auksyliatorów.

 

 

 1. Charyzmat;

Legion Maryi jest stowarzyszeniem ludzi świeckich, których celem jest głoszenie chwały Bożej i dążenie do osobistej świętości poprzez modlitwę i pracę apostolską. Zakorzenione

w duchowości maryjnej i powierzone Duchowi Świętemu życie Legionu Maryi jest oparte na wierze we współdziałanie Ducha Świętego i Najświętszej Maryi Panny w dziele zbawienia

i szerzenia królestwa Bożego w świecie.

Głównym celem Legionu jest uświęcanie jego członków przez:

 • uczestnictwo w misji ewangelizacji za pomocą apostolatu bezpośredniego, szczególnie wśród osób oddalonych od Kościoła,
 • odwiedzanie chorych, osób przebywających w zakładach opiekuńczych, rodzin w potrzebie,
 • nauczanie katechizmu w parafiach,
 • udzielanie nauk religijnych ludziom młodym,
 • naukę czytania i pisania dla imigrantów,
 • pomoc narkomanom i prostytutkom,
 • celebrację Liturgii Słowa i organizowanie spotkań modlitewnych tam, gdzie nie docierają księża.
 1. Formacja;

Podstawową metodą przygotowania do apostolatu jest metoda mistrz- uczeń. Doświadczony legionista wtajemnicza w duchowość i apostolstwo początkującego legionistę.

A niezastąpionym środkiem formacji jest systematyczne studiowanie “Podręcznika Legionu Maryi” oraz Traktatu o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, który napisał św. Ludwik Maria Grignon de Montfort.
Cotygodniowe spotkania (bardzo dobrze, gdy odbywają się przy udziale kapłana, kierownika duchowego) pozwalają na odbycie dogłębnej formacji legionowej. Formacja obejmuje rozwój duchowości i przygotowanie do prowadzenia apostolatu. Zalecane jest częste uczestnictwo

w Eucharystii i modlitwa brewiarzowa oraz coroczne rekolekcje pogłębiające życie wewnętrzne członków LM.

 

 1. Formy posługi;

Oprócz cotygodniowych spotkań pogłębiających wiarę członkowie zachęceni do oddawania się Maryi według duchowości św. Ludwika Marii Grignona de Montfort’a.

Cotygodniowe zadania legionistów obejmują prowadzenie ewangelizacji misyjnej, nade wszystko wśród mieszkańców swojej parafii. Legioniści, zawsze we dwoje, idą zarówno do niewierzących (misje ad gentes) jak i do ochrzczonych, którzy utracili zmysł wiary

i obecności w Kościele (nowa ewangelizacja).

storia Legionu Maryi

 1. a) na świecie

7 września 1921 roku – wigilia uroczystości Narodzenia Najświętszej Maryi Panny – to pamiętna data dla Legionu Maryi. Tego dnia w Dublinie zawiązała się wspólnota, która wkrótce urosła w dużą organizację, a obecnie liczy kilkanaście milionów katolików na całym świecie.
Założycielem Legionu Maryi był sługa Boży Franciszek Duff (1889-1980). On to, wraz

z ks. Michaelem Toherem oraz 15 kobietami, powołał do życia LM, który początkowo zwał się Zjednoczeniem Matki Bożej Miłosierdzia. Swoją nazwę, nazewnictwo, ideę organizacyjną i symbole przejął od starożytnej formacji wojskowej – legionów rzymskich.

 

 1. b) w Polsce

Legion Maryi trafił do Polski. Stało się to za pośrednictwem Anatola Kaszczuka, więźnia obozu w Kozielsku, oficera artylerii, później lotnictwa, który po wyprowadzeniu polskich żołnierzy z Rosji przez generała Andersa, walczył w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. Po zakończeniu wojny wstąpił do nowicjatu dominikanów w Cork w Irlandii, gdzie poprzez osobistą lekturę zapoznał się z ideą LM. Odkrył nowe powołanie – działalność w LM. Przy aprobacie o. Anzelma Moynihana OP opuszcza nowicjat, aby szerzyć LM

w Polsce. Latem 1947 roku udał się do Dublina, gdzie poprzez osobisty kontakt

z F. Duffem, udział w pracach tamtejszego LM oraz dokładne szkolenie, przygotowywał się do misji w Polsce. W tymże roku decyzją Concilium został delegatem LM do Polski. Po powrocie do kraju w 1948 r. założył pierwsze prezydium LM w Ostródzie, następne

w Lublinie oraz za pozwoleniem ks. prymasa Stefana Wyszyńskiego w 1949 r. w Warszawie przy kościele pw. św. Augustyna na „Nalewkach”. Niedługo potem prezydia, jak wszystkie stowarzyszenia katolickie, musiały zawiesić swą działalność.

Dopiero na początku lat 80-tych LM mógł wrócić do Polski. Na południu Polski grupy LM były zakładane przez przedstawicieli Senatu Legionu z Wiednia, głównie przez Annę Coreth. W 1979 roku, przy poparciu ks. bp. Herberta Bednorza i proboszcza ks. Damiana Zimonia (obecnego arcybiskupa seniora), powstało pierwsze prezydium przy parafii

 1. Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach. Powoli zaczęły powstawać wspólnoty

LM w sąsiednich diecezjach. Kilka lat później przyjechała do kraju delegatka Concilium (1987-1990) Clair Connolly-Pater, która założyła liczne grupy i ośrodki dzieła w archidiecezji warszawskiej, lubelskiej oraz pojedyncze grupy w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Obecnie LM istnieje w 30 diecezjach i zrzesza ok. 6.000 legionistów i 17.000 auksyliatorów.

 

 

 1. Charyzmat;

Legion Maryi jest stowarzyszeniem ludzi świeckich, których celem jest głoszenie chwały Bożej i dążenie do osobistej świętości poprzez modlitwę i pracę apostolską. Zakorzenione

w duchowości maryjnej i powierzone Duchowi Świętemu życie Legionu Maryi jest oparte na wierze we współdziałanie Ducha Świętego i Najświętszej Maryi Panny w dziele zbawienia

i szerzenia królestwa Bożego w świecie.

Głównym celem Legionu jest uświęcanie jego członków przez:

 • uczestnictwo w misji ewangelizacji za pomocą apostolatu bezpośredniego, szczególnie wśród osób oddalonych od Kościoła,
 • odwiedzanie chorych, osób przebywających w zakładach opiekuńczych, rodzin w potrzebie,
 • nauczanie katechizmu w parafiach,
 • udzielanie nauk religijnych ludziom młodym,
 • naukę czytania i pisania dla imigrantów,
 • pomoc narkomanom i prostytutkom,
 • celebrację Liturgii Słowa i organizowanie spotkań modlitewnych tam, gdzie nie docierają księża.
 1. Formacja;

Podstawową metodą przygotowania do apostolatu jest metoda mistrz- uczeń. Doświadczony legionista wtajemnicza w duchowość i apostolstwo początkującego legionistę.

A niezastąpionym środkiem formacji jest systematyczne studiowanie “Podręcznika Legionu Maryi” oraz Traktatu o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, który napisał św. Ludwik Maria Grignon de Montfort.
Cotygodniowe spotkania (bardzo dobrze, gdy odbywają się przy udziale kapłana, kierownika duchowego) pozwalają na odbycie dogłębnej formacji legionowej. Formacja obejmuje rozwój duchowości i przygotowanie do prowadzenia apostolatu. Zalecane jest częste uczestnictwo

w Eucharystii i modlitwa brewiarzowa oraz coroczne rekolekcje pogłębiające życie wewnętrzne członków LM.

 

 1. Formy posługi;

Oprócz cotygodniowych spotkań pogłębiających wiarę członkowie zachęceni do oddawania się Maryi według duchowości św. Ludwika Marii Grignona de Montfort’a.

Cotygodniowe zadania legionistów obejmują prowadzenie ewangelizacji misyjnej, nade wszystko wśród mieszkańców swojej parafii. Legioniści, zawsze we dwoje, idą zarówno do niewierzących (misje ad gentes) jak i do ochrzczonych, którzy utracili zmysł wiary

i obecności w Kościele (nowa ewangelizacja).

15-sto lecie Prezydium LM pw. Wspomożenia Wiernych parafia JCHNiWK w Sosnowcu

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

Zapraszamy na coroczne rekolekcje legionowe..

Przez 3 kolejne dni na wzór konwencji, która zwykle jest stosowana w parafiach, tak też 24-26.września Ks.Teofil Górny poprowadzi  rekolekcje oparte  na formacji Legionu Maryi związane ściśle z Matką Bożą która prosiła w Kanie Galilejskiej „Zróbcie wszystko co powie wam Jezus: .Ona nas prowadzi do Jezusa a Jezus jest dla nas drogowskazem w pracy apostolskiej. Wpatrując się w napotkanego człowieka musimy widzieć Jezusa nie bacząc na trudności głosząc Ewangelię Chrystusową.  Wczytując się w słowa Biblii  bez trudności nawiążemy kontakty z ludźmi .Osią treści będą dwa słowa z Nowego Testamentu: „oligopistos” (małej wiary) oraz „merimna” (troska, zmartwienie). Słowa te wskazują na umocnienie wiary nie mając zmartwienia bo Jezus tym wszystkim się zajmie . Plan rekolekcji będzie taki sam każdego dnia:Głownymi aspektami będzie:
– Eucharystia
– konferencja
– różaniec
21:00 – Apel

Zapisy Stanisława Dramińska Tel 607169346

Rekolekcje Legionowe

Rekolekcje Międzybrodzie24.09.21

Medjugorje

11 Medjugorje 30.09.08.10.21 — kopia

Jerycho różańcowe

Apel do członków Legionu Maryi – Bracia i siostry.

 Kuria LM pw.MB Anielskiej w Sosnowcu prosi o włączenie się w modlitwę Jerycha różańcowego pod hasłami oddalenia   zła  otaczającego naszą Ojczyznę, o pokój na całym świecie, obronę kościoła i kapłanów, rychłe zakończenie pandemi Corona Virusa. 

Jest to najwyższy czas błagania Boga Ojca o pomoc!!!!!

Kardynał August Hlond Prymas Polski  w swoim nauczaniu wypowiadał prorocze słowa: „Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą, wielką miłością bliźniego i różańcem. Trzeba ufać i modlić się. Jedyną broń, której Polska używając odniesie zwycięstwo – jest różaniec. 

Anatol Kaszczuk założyciel Legionu Maryi  podobnie się wypowiadał:

W obliczu śmiertelnej choroby Corona Virusa  ,który  opanował świat  a także  wzmożone  ataki  na kościół i Księży w naszej Ojczyźnie  NIE MOŻEMY BYĆ OBOJĘTNI .

Musimy wyciągnąć naszą broń czyli różaniec i błagać Jezusa i Maryję, ,poruszyć całe niebo by przyszli nam z pomocą oddalając te czynniki zła jakie otaczają niewinnych ludzi  wiernych Krzyżowi i ewangelii. Wsłuchajmy się  we wskazania Naszego Pana Jezusa Chrystusa ,Który mówił: Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie (Mt 7,21).

 Jesteśmy więc wezwani do współpracy z Bogiem w postawie wielkiej ufności.

 Maryjo, nasza Wspomożycielko, i Królowo, Uzdrowienie Chorych – Bądź naszym  Ratunkiem.

Czas złączony z Tobą na modlitwie  przed Najświętszym Sakramentem w Jerychu różańcowym nie będzie  czasem zmarnowanym, ale przerodzi się w dobro i pożytek dla mnie, dla mojej Ojczyzny i całego świata. Nieustanne modlitwy różańcowe są potężną bronią przeciw szatanowi. WSZELKIE ZŁO z topi się jak śnieg w wiosennym słońcu .

Czując potrzebę serca  włączmy się do modlitwy wszyscy !!  Proszę o zgłaszanie chętnych  do modlitwy Jerycha Różańcowego    W terminie 18.11.- 24.11.2020 

KONTAKT INFO  Stanisława Dramińska tel 607169 346

 =======================================================================================

18.11. 2020 Kuria pw. MB Anielskiej

18.11.2020 –godz.6,00 -14.00 – Prezydium MB pocieszycielki Strapionych Parafia Św. Barbary  Sosnowiec

 Godz.14.00 – 22.00 – Prezydium pw. MB Dobrej Rady parafia Miłosierdzia Bożego w Sosnowcu

 Godz.22.00 – 6.00  – 19.11.2020 Prezydium pw.Wspomożenia Wiernych parafia Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w Sosnowcu

 

19.11.2020 Godz.6.00 – 14.00 ……………………………………………………………………………………………………   

 

godz.14.00 – 22.00 , …………………………………………………………………………………………………….  

 

19.11.2020 godz.22.00  – 20.11.2020 – godz.6.00  ………………………………………………………………………

 

20.11.2020 godz.  6.00 – 14.00 ……………………………………………………………………………………………………..

14.00 – 22.00 ………………………………………………………….

 

20.11.2020 godz 22.00 – godz6.00 21.11.2020

…………………………………………………………………………

 

 21.11.2020 godz.  6.00 – 14.00 ……………………………………………………………………………………………………..

14.00 – 22.00 ………………………………………………………….

 

21.11.2020 godz 22.00 – godz6.00 22.11.2020

…………………………………………………………………………

 

22.11.2020 godz.  6.00-14.00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,…

14.00 -22.00 ……………………………………………………………………………… Godz 22.00 -22.11.2020 – 6.00  23.11,2020

………………………………………………………………………….

 

23.11.2020 – Godz 6.00-14.00……………………………….     

14.00 – 22.00……………………………………………………………………………

 1. 00 – 23.11.2020 –6.00 –  24.11.2020

————————————————————————————-

24.11.2020 godz. 6.00 -14.00  -…………………………………………..

14.00 – 22.00  …………………………………………………………………………  22.00  24.11.2020 – 6.00 –  25.11.2020

 

Bóg zapłać za podjęcie modlitwy Jerycha różańcowego                        Stanisława Dramińska Komicjum LM Katowice

 

Propozycje  modlitw podczas czuwania:

Każdy dzień:Goz.21.00Pieśń:Maryjo Królowo Polski jestem przy Tobie pamiętam o Tobie Czuwam

Rozważanie na każdy rozpoczynający się  dzień

 Matko naszego Odkupiciela, Jezusa Chrystusa Pani Zwycięska! Ukochana Patronko i Królowo, przyjmij nasz hołd i uwielbienie. Dziękujemy za Twoje ewangeliczne słowa: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” I za to, że jesteś nam dana „ku obronie”. Zawierzam Ci, Matko Boża Zwycięska, nasz Kościół święty( wymienić parafię),…………………….. :Wszystkich biskupów, kapłanów, kleryków, nowicjaty i zgromadzenia zakonne, utrudzony świat pracy i urzędników, lekarzy utrudzonych w zwalczaniu chorób a przede wszyskim Pandemię Corona wirusa, nauczycieli, emerytów i rencistów, nasze rodziny, zwłaszcza młodzież i dzieci. Tobie, która jesteś Uzdrowieniem Chorych, polecamy wszystkich chorych, z naszej parafii.. Powierzamy Twojej Matczynej trosce , umiłowaną Ojczyznę naszą i wszystkich ludzi dobrej woli. Zapraszamy Cię Matko  do wspólnej, wytrwałej, gorącej i ufnej modlitwy Jerycha różańcowego. Jak byłaś z nami w najtrudniejszych godzinach Narodu Polskiego, tak dziś i po wszystkie wieki bądź nam zawsze Matką Bożą Zwycięską.. i Przewodniczką  na drogach naszego życia. Módl się za nami  Bądź z nami tu i teraz.

Kardynał August Hlond Prymas Polski  w swoim nauczaniu wypowiadał prorocze słowa: „Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą, wielką miłością bliźniego i różańcem. Trzeba ufać i modlić się. Jedyną broń, której Polska używając odniesie zwycięstwo – jest różaniec. 

Królowo różańca świętego módl się za nami

 

Modlitwy przed  Najświętszego Sakramentu

 

Przyjdź Duchu Święty Napełnij serca nasze i zapal w nich ogień twojej miłości a powstanie życie i odnowisz oblicze ziemi  tej ziemi

 1. Módlmy się. Boże, nasz Ojcze, Ty zesłałeś Ducha Świętego na swój Kościół, aby rozpocząć głoszenie Ewangelii. Wylej i teraz dary Twego Świętego Ducha na cały świat, aby poprzez serca wszystkich wiernych kontynuował swe dzieło. Przez Chrystusa, Pana naszego.
  W.Amen.
  K. Panie, otwórz wargi moje.
  W. A usta moje będą głosić Twoją chwałę.
  K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
  W. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
  K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
  W. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Będziemy powtarzać Przyjdź Duchu Św. ja pragnę

 

Przyjdź, Duchu Święty, przemień moje wewnętrzne napięcie w święte odprężenie.

Przemień mój niepokój w kojącą ciszę.                           Przyjdź Duchu Św. ja pragnę
Przemień moje zatroskanie w spokojną ufność.             Przyjdź Duchu Św. ja pragnę
Przemień mój lęk w nieugiętą wiarę.                                Przyjdź Duchu Św. ja pragnę

Przemień moją gorycz w słodycz Twej łaski.                  Przyjdź Duchu Św. ja pragnę

Przemień mrok mojego serca w delikatne światło.         Przyjdź Duchu Św. ja pragnę

Przemień moją obojętność w serdeczną życzliwość.     Przyjdź Duchu Św. ja pragnę

Wyprostuj moją krzywą drogę.
Wypełnij moją pustkę.
Oczyść mnie z pychy.
Pogłębiaj moja pokorę.
Rozpal we mnie miłość.
Zgaś we mnie zmysłowość.
Spraw, abym widziała siebie, jak Ty mnie widzisz,
Abym mogła poznać Ciebie, jak to obiecałeś;
I była szczęśliwa według słowa Twego:

Błogosławieni czystego serca,
albowiem oni Boga oglądać będą.

 

Pieśń: Upadnij na kolana…

UPADNIJ NA KOLANA

 1. Upadnij na kolana, ludu czcią przejęty,

Uwielbiaj swego Pana: Święty, Święty, Święty!

 1. Zabrzmijcie z nami Nieba; Bóg nasz niepojęty

W postaci przyszedł chleba: Święty, Święty, Święty!

 1. Powtarzaj ludzki rodzie, wiarą przeniknięty,

Na wschodzie i zachodzie: Święty, Święty, Święty!

 1. Pan wieczny zawsze, wszędzie ku nam łaską zdjęty,

Niech wiecznie wielbion będzie; Święty, Święty, Święty!

Różaniec Część Radosna

Różaniec z rozważaniami przeplatany pieśniami

Tajemnice radosne

 1.  Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

Pieśń            ARCHANIOŁ BOŻY

 1. Archanioł Boży Gabryjel, Posłan do Panny Maryjej,

Z majestatu Trójcy Świętej, Tak sprawował poselstwo k’Niej:

Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan jest z Tobą, to rzecz pewna.

 1. Panna się wielce zdumiała Z poselstwa, które słyszała;

Pokorniuchno się skłoniła, Jako Panna świątobliwa;

Zasmuciła się z tej mowy, Nic nie rzekła Aniołowi.

 

 1. Maryja ofiarowała siebie, a Bóg uradował się, że znalazł w Maryi Matkę najświętszą ze wszystkich matek. Prośmy Jezusa, by pozwolił nam zrozumieć, jaką była ta Jego radość, że mógł prowadzić Maryję ku bliskiej łączności z Ojcem.
 2. Nawiedzenie św. Elżbiety. Na polecenie Anioła Maryja udaje się do swojej krewnej Elżbiety. Została obdarzona wielką Tajemnicą, a oto maleńki Jan Chrzciciel w łonie Elżbiety, pod wpływem Ducha Świętego, objawia swojej matce, że Maryja jest Matką jej Boga. Prośmy Maryję i Elżbietę, aby nam objawiły jak mamy nasze łaski osobiste umiejętnie wykorzystywać do życia tajemnicą wiary.

III.              Narodzenie Jezusa w Betlejem. Jezusowe narodziny otaczała radość. Była to też radość Jezusa ofiarowującego siebie św. Józefowi i pasterzom czyli najbiedniejszym. Jezus chciał, aby Go nosili na rękach najbiedniejsi. Prośmy Pana, aby i nam udzielił podobnych łask w Eucharystii, gdy Go przyjmujemy.

 1. Ofiarowanie Jezusa w Świątyni. Maryja oddała swoje życie całkowicie Jezusowi, aby On mógł nim dysponować jak zechce. Posłusznie ofiarowała Go w Świątyni Ojcu, a potem trwała przy Nim aż do Ukrzyżowania. Prośmy Jezusa o taką łaskę dla nas – dar ofiarowania się Jemu w dyspozycyjności czynów, w ogromnej cierpliwości.
 2. Odnalezienie Jezusa w Świątyni.Jezus pierwszy raz nauczał i było to Jego pierwsze cierpienie. Oto dla pozostania z uczonymi, aby odpowiadać na ich pytania, poświęcił spokój Serca swojej ukochanej Matki, która Go musiała szukać. Prośmy Jezusa, aby i nam dane było rozumienie cierpienia, które uświęca człowieka.
 3. Witaj, Królowo,
  W. Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, miłosierne Twoje oczy na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!
  K. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko,
  W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
  K. Módlmy się. Boże, Twój Jednorodzony Syn, przez swoje życie, śmierć i zmartwychwstanie, wysłużył nam wieczne zbawienie, spraw, abyśmy rozważając te tajemnice w Różańcu Najświętszej Maryi Panny, według nich kształtowali swoje życie i osiągnęli to, co one obiecują. Przez Chrystusa, Pana naszego.
  W. Amen.

  K. Najświętsze Serce Jezusa,
  W. Zmiłuj się nad nami.
  K. Niepokalane Serce Maryi,
  W. Módl się za nami.
  K. Święty Józefie,
  W. Módl się za nami.
  K. Święty Janie Ewangelisto,
  W. Módl się za nami.
  K. Święty Ludwiku Mario de Montfort,
  W. Módl się za nami.
  K. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
  W. Amen.

Katena Legionu

Antyfona. Kimże jest Ta, która świeci z wysoka jak zorza, piękna jak księżyc, jaśniejąca jak słońce, groźna jak zbrojne zastępy?

K. Wielbi † dusza moja Pana
W. I raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
K. Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,
W. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte.
K. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją.
W. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
K Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.
W. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.
K. Ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie.
W. Jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Antyfona. Kimże jest Ta, która świeci z wysoka jak zorza, piękna jak księżyc, jaśniejąca jak słońce, groźna jak zbrojne zastępy?

K. O Maryjo bez grzechu poczęta,
W. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

K. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Pośredniku nasz u Ojca, który Najświętszą Maryję Pannę, Matkę swoją, dałeś nam za Matkę oraz uczyniłeś Pośredniczką między nami i Tobą, spraw, aby każdy, kto zwraca się do Ciebie z prośbą o łaskę, otrzymał wszystko za Jej pośrednictwem.
W. Amen.

Dziękujmy Bogu ! za Papieża Franciszka i za jego wielki trud przybliżenia świtu  Chrystusa.-Zbawiciela .

Panie Jezu, który żyjesz i przychodzisz do nas, jak przyszedłeś do miasta Naim, aby uleczyć młodzieńca, pragniemy uwielbiać Twoje Ciało i Krew trwając w na oczekiwaniu twego Bożego Ciała.

            Klęczymy przed Tobą utajonym w Hostii Przenajświętszej,
i wyznajemy, że Ty w swoim zmartwychwstaniu jesteś zwycięzcą zła, grzechu i śmierci. Jednocześnie jesteśmy świadomi tego, że Ty żyjesz pośród nas, karmisz nas swoim Słowem i Ciałem, abyśmy mieli udział w Twoim zwycięstwie i potrafili pokonać w sobie wszelkie słabości, wszystko to, co nas zniewala i prowadzi do śmierci.

  Za Twoją obecność pośród nas pragniemy Cię uwielbiać.

Będziemy powtarzać:

                   Bądź uwielbiony, Panie Jezu!

 

– Za dar Twej miłości, że przeszedłeś przez mękę, śmierć
i zmartwychwstanie, aby nam otworzyć bramy Twojego Królestwa.

Bądź uwielbiony, Panie Jezu!

– Za to, że pozostałeś pośród nas w Eucharystii, że możemy przychodzić do Ciebie z radościami, smutkami i cierpieniami.

Bądź uwielbiony, Panie Jezu!

– Za to, że w Eucharystii jesteś naszym pośrednikiem wobec Ojca i ofiarą przebłagalną za nasze grzechy.

Bądź uwielbiony, Panie Jezu!

– Za to, że w Komunii świętej przekazujesz nam swoje życie
i zmartwychwstanie.

Bądź uwielbiony, Panie Jezu!

– Za to, że w Komunii świętej jesteś lekarstwem na nasze słabości, pokarmem w naszych zmaganiach o dobro i świętość życia.

Bądź uwielbiony, Panie Jezu!

Pieśń: Dzięki o Panie..

Dzięki, o Panie, składamy dzięki,

O,Wszechmogący nasz Królu w niebie!

 1. Za to, że dałeś nam wiarę.                    Dzięki, o Panie…
 2. Za to, że dałeś nam miłość.                   Dzięki, o Panie…
 3. Za to, że dałeś nam Siebie.                   Dzięki, o Panie…
 4. Ty nam przebaczasz grzechy.     Dzięki, o Panie…
 5. Ty nam przywracasz życie.                    Dzięki, o Panie
 6. Za to, że jesteś z nami.                       Dzięki, o Panie
 7. Tobie śpiewamy z radością.                 Dzięki, o Panie

Panie, który jesteś: wczoraj, dziś i na wieki, Ten sam,
gromadzisz nas mocą łaski wiary na kolejnej adoracji.
Chcemy dobrze wykorzystać ten czas, aby bardziej Ciebie poznać i aby poznawać i zmieniać siebie na Twój obraz i podobieństwo.
Zatem potrzeba nam wiary w Twoją, Panie, obecność wśród nas.
Potrzeba nam także wiary w to, że my możemy stawać się coraz bardziej podobni do Ciebie przez miłość miłosierną.

Ty Panie Jezu, choć jesteś Bogiem, pozostałeś z nami grzesznikami. Pomóż nam nieustannie uświadamiać sobie w Twoją obecność, i żyć w większej odpowiedzialności za życie swoje i innych ludzi.

Niekiedy nasze myśli znudzone odbiegają daleko od Ciebie, uczestniczymy obojętnie w liturgii, bez zaangażowania w modlitwę, śpiew, w rozproszeniu, niejako uczestnik Mszy Świętej, lecz jako widz.

 

Za wszelkie obraźliwe postawy, przyjmij Panie Jezu nasze przeproszenie.

Będziemy powtarzać:

Przepraszamy Cię, Panie Jezu!

 

– Za brak zaangażowania w rozumienie, czym dla nas jako wspólnoty, i każdego z osobna jest Eucharystia.

Przepraszamy Cię, Panie Jezu!

– Za lekceważące spóźnianie się na spotkanie z Tobą w niedzielnej Mszy świętej, wychodzenie z niej przed przyjęciem Twego błogosławieństwa, oraz całkowite jej opuszczanie.

Przepraszamy Cię, Panie Jezu!

– Za brak czynnego włączenia się w przeżywanie liturgii przez wspólny śpiew, recytacje i modlitwy.

Przepraszamy Cię, Panie Jezu!

– Za gesty i postawy wykonywane z rutyną, niedbale, ze wstydem, za nie zawsze godny strój uczestników liturgii.

Przepraszamy Cię, Panie Jezu!

– Za tych spośród nas, którzy dla wygody nie chcą spotkać się
z Tobą przy ołtarzu, lecz stoją z dala poza kościołem, dając świadectwo lekceważenia Ciebie, oraz za nas, ich rodziny, przyjaciół, którzy nie mamy odwagi ich upomnieć i wezwać do poprawy.

Przepraszamy Cię, Panie Jezu!

– Za brak wdzięczności za Twoją obecność, niezliczone dary,
i za brak należytego uwielbienia i dziękczynienia po przyjęciu Ciebie w Komunii świętej.

Przepraszamy Cię, Panie Jezu!

Pieśń:

PANIE, PRZEBACZ NAM

 1. Panie, przebacz nam, Ojcze, zapomnij nam.

Zapomnij nam nasze winy,

Przywołaj kiedy zbłądzimy,

Ojcze, zapomnij nam.

 1. Panie, przyjmij nas, Ojcze, przygarnij nas.

I w swej ojcowskiej miłości

Ku naszej schyl się słabości,

Ojcze, przygarnij nas.

Panie Jezu, Dając nam siebie pod postaciami Ciała i Krwi swojej, pragniesz byśmy trwali w jedności z Tobą. Byśmy zaprosili Cię do swojego życia, abyś Ty je przemieniał i uświęcał. Tylko ty możesz sprawić, byśmy żyli w światłości, bo tylko Tyś jest Światłością świata. Przyjdź i napełnij nas Twoją obecnością, króluj pośród nas.

Pragniemy teraz zaprosić Cię Panie Jezu, do tego byś był
z nami w naszym codziennym życiu, by nie było w nim niczego, co by się Tobie nie podobało.

Będziemy powtarzać:

Wysłuchaj nas Panie…

– Panie Jezu prosimy O żywą wiarę w naszych rodzinach i parafii.

Wysłuchaj nas, Panie.

– Panie Jezu prosimy O powołania kapłańskie i zakonne.

Wysłuchaj nas, Panie.

– Panie Jezu prosimy Panie Jezu prosimy O religijne wychowanie dzieci i młodzieży.

Wysłuchaj nas, Panie.

– Panie Jezu prosimy O trzeźwość w naszych rodzinach.

Wysłuchaj nas, Panie.

– Panie Jezu prosimy O wieczne zbawienie naszych zmarłych.

Wysłuchaj nas, Panie.

– Panie Jezu prosimy O wysłuchanie naszych osobistych próśb.

Wysłuchaj nas, Panie.

Panie Jezu! Ty po swoim zmartwychwstaniu pozostałeś
z nami i jesteś nieustannie obecny w Eucharystii. Jest to największy skarb, tak często jednak przez nas lekceważony. Spraw prosimy, by serca nasze nieustannie trwały przy Sercu Twoim. By nasze życie stawało się coraz ściślej związane z Tobą przez częstą Komunię świętą. Panie Jezu przyjdź i przemieniaj nas, abyśmy żyli tak, by „ludzie patrząc na nas, chwalili Ojca naszego, który jest w niebie”.

Litania na Objawienie Pańskie

Kyrie, eleison; Chryste, eleison; Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże,                                                          zmiłuj się z nami.
Synu, Odkupicielu Świata, Boże, zmiłuj się z nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się z nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się z nami.

Jezu Nazareński, Królu Żydowski, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Królu królów i Panie nad panującymi
Jezu, któryś jest Panem życia i śmierci
Jezu, Mistrzu i Prawodawco nasz
Jezu, Gwiazdo Jakubowa
Jezu, przedwieczne Słowo Ojca, który przybrałeś ludzką naturę
Jezu, Oczekiwanie i Pociecho wszelkich ludów
Jezu, w którym wszystkie pokolenia ziemi stały się błogosławione
Jezu, któryś z Maryi, Niepokalanej Dziewicy narodzić się raczył
Jezu, którego pastuszkowie w żłobku widzieli i pokłon oddali
Jezu, do którego Mędrcy ze Wschodu z największym upragnieniem dążyli
Jezu, któryś w dniu dzisiejszym przez gwiazdę doprowadził mędrców do oddania Tobie pokłonu
Jezu, któremu mędrcy skarby swoich krajów przynieśli w darze
Jezu, któryś tych mędrców z pogaństwa do uznania Ciebie powołać raczył
Jezu, któremu mędrcy, jako swemu Królowi i Bogu-Człowiekowi pokłon oddali
Jezu, któryś tych mędrców uczynił głosicielami Twego Bóstwa
Jezu, któryś się wszystkim narodom objawił jako światło dla ich oświecenia
Jezu, któryś przyszedł straconych odszukać
Jezu, miłujący nas Zbawco, który będziesz Sędzią naszym

Bądź nam miłościw – przepuść nam o Jezu
Bądź nam miłościw – wysłuchaj nas o Jezu

Od wszelkiego złego –                                                   wybaw nas Jezu
Od cudzych i własnych grzechów
Od pożądliwości ciała
Od pożądliwości oczu
Od pychy żywota
Od niedostatku i wszelkiego faryzeizmu
Od zaślepienia duchowego
Od zatwardziałości serca
Od wiecznego potępienia

My grzeszni, prosimy Cię –                                       wysłuchaj nas o Jezu
Abyś nas zechciał wszystkich na tej Ziemi obdarzyć pokojem
Aby wszystkie dusze będące w czyśćcu mogły być przyjęte do nieba
Abyśmy za przykładem pasterzy i mędrców mogli Ciebie szukać i znajdować
Abyśmy za przykładem mędrców mogli Ci ofiarować złoto czystej miłości, kadzidło pobożności i mirrę serdecznej skruchy
Aby wszystkie dzieci starały się naśladować Twoje cnoty i Twoją pobożność
Aby wszyscy dorośli usiłowali coraz bardziej stać się do Ciebie podobni
Abyśmy mogli cierpliwie znosić przykrości tego życia za Twoim świętym przykładem
Abyśmy zechcieli przygotować nasze serca na godne mieszkanie dla Ciebie
Abyśmy się wyrzekli naszych grzechów i usiłowali prowadzić cnotliwe życie
Abyśmy zdołali oswobodzić nasze serca z wyniosłości i pychy
Abyśmy mogli żyć w pokorze i jedności z naszymi bliźnimi
Abyśmy się ubiegali nie o bogactwa świata, lecz o nieprzemijające dobra Królestwa niebieskiego
Abyśmy mogli stać się uczestnikami wszystkich łask Twojego Wcielenia i Twojej wiekuistej chwały

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Chryste usłysz nasz, Chryste wysłuchaj nas
Kyrie, eleison; Chryste, eleison; Kyrie, eleison.

P: Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na wschodzie.
W: I przybyliśmy złożyć pokłon Panu.

P: Módlmy się: Boże, Ty w dniu dzisiejszym za przewodem gwiazdy objawiłeś Jednorodzonego Syna swojego poganom, spraw łaskawie, abyśmy poznawszy Cię już przez wiarę zostali doprowadzeni do oglądania twarzą w Twarz blasku Twojego majestatu. Przez Chrystusa Pana naszego.

 

 

MODLITWY po apelu.

 

Żarliwą modlitwą przed Panem, realnie obecnym, możemy wynagradzać za grzechy nadużyć, które spowodowały tak wielkie szkody, a jednocześnie wypraszać łaskę odnowy sił i głębokiego poczucia misji biskupów, kapłanów, zakonników i wiernych.

W raz Z Maryją Królową Polski modlimy się o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi
i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu! O oddalenie Pandemi Corona wirusa

 

Akt zawierzenia wg Świętego Jana Pawła II, w Rzymie w 1981 r.:

O Ty, która najbardziej ze wszystkich ludzi byłaś oddana Duchowi Przenajświętszemu, pomóż Kościołowi Twojego Syna trwać w tym samym oddaniu, aby na wszystkich ludzi mógł przelewać niewysłowione dobra Stworzenia, Odkupienia i Uświęcenia, dla wyzwolenia całego stworzenia. O Matko ludzi i ludów – Tobie znane są wszystkie ich cierpienia i nadzieje, Ty czujesz po macierzyńsku wszystkie zmagania pomiędzy dobrem i złem, światłością i ciemnością, jakie wstrząsają światem – przyjmij nasze wołanie skierowane w Duchu Przenajświętszym wprost do Twojego Serca i ogarnij miłością Matki i Służebnicy tych, którzy najbardziej na to czekają – a zarazem: na których Ty zawierzenie czekasz szczególnie. Weź w swą macierzyńską opiekę całą rodziną ludzką, którą z żarliwością Tobie, o Matko, zawierzamy. Niech dla nas wszystkich przybliży się czas pokoju i wolności, czas prawdy, sprawiedliwości i nadziei.
W: Amen.

 

Różaniec z rozważaniami przeplatany pieśniami

 

Tajemnice światła

.     I.    Chrzest Jezusa w Jordanie

Pieśń :BÓG JEST MIŁOŚCIĄ

 1. Bóg jest miłością, zbawieniem darzy

I kocha bardzo mnie dziecię Swe

Więc śpiewaj duszo ma:

Bóg jest miłością,

Bóg jest miłością, miłuje mnie.

 1. Jezusa posłał, wiernego Zbawcę,

Aby do nieba wprowadził mnie. Więc śpiewaj duszo ma Bóg jest miłością Bóg jest miłością miłuje mnie…

 1. I dał nam Matkę Swojego Syna,

Aby od złego chroniła nas.               Więc śpiewaj duszo ma Bóg jest miłością…

 

 1. PierwsząTajemnicą światła jest przede wszystkim chrzest w Jordanie. Właśnie wtedy, gdy Jezus schodzi do wody jako niewinny, czyniąc siebie za nas „grzechem”- otwierają się niebiosa i głos Ojca ogłasza Go Synem Umiłowanym. Natomiast Duch Święty zstępuje na Niego, by powołać Go do przyszłej misji.”
 2. Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie. „Tajemnicą światła jest początek znaków w Kanie, gdy Chrystus, przemieniając wodę w wino, dzięki interwencji Maryi, pierwszej z wierzących, otwiera serca uczniów na wiarę.”

III.                                                   Ołoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. „Tajemnicą świata jest nauczanie Jezusa o nadejściu Królestwa Bożego oraz wzywanie do nawrócenia. Odpuszczając grzechy tym, którzy zbliżali się do Niego z ufnością, Jezus daje początek tajemnicy miłosierdzia, którą On sam będzie realizował aż do skończenia świata. Szczególny wyraz tej tajemnicy nadał powierzony Kościołowi Sakrament Pojednania.

 1. Przemienienie na górze Tabor. „Tajemnicą światła w pełnym tego słowa znaczeniu jest przemienienie, które według tradycji miało miejsce na górze Tabor”. Głębię tej tajemnicy Jezus objawił trzem wybranym Apostołom. Pan ukazał im swoje Bóstwo i swoją chwałę. Tym samym uwiarygodnił przed nimi wszystkie swoje nauki, także te najtrudniejsze: o Krzyżu i cierpieniu. Mówił: „Syn Bożymusi cierpieć; będzie zabity”.
 2. Ustanowienie Eucharystii. „Tajemnicą światła jest wreszcie ustanowienie Eucharystii, w której Chrystus ze swym Ciałem i Krwią pod postaciami chleba i wina staje się pokarmem, dając „aż do końca” świadectwo swej miłości do ludzi, dla zbawienia których złożył siebie samego w ofierze.”

 

 

Tajemnice bolesne

I Tajemnica Pan Jezus na Modlitwie W Ogrójcu

Pieśń

 

 ACH, MÓJ JEZU

Ach, mój Jezu, jak Ty klęczysz        Przyjdź, mój Jezu,

W Ogrójcu zakrwawiony!                 Przyjdź, mój Jezu,

Tam Cię Anioł w smutku cieszył,      Przyjdź, mój Jezu, pociesz mnie,

Skąd był świat pocieszony.              Bo Cię kocham serdecznie.

 

 1. Ach, mój Jezu, jakeś srodze                 3. Ach, mój Jezu, co za boleść

Do słupa przywiązany,                              Cierpisz w ostrej koronie,

Za tak ciężkie grzechy nasze                     Twarz najświętsza zakrwawiona,

Okrutnie biczowany.                                 Głowa wszystka w krwi tonie.

 

Agonia w Ogrójcu. Jezus zabrał ze sobą trzech uczniów, aby razem z Nim modlili się, a oni zasnęli. Prośmy Jezusa, aby przez swoją Agonię oczyścił wszystkie nasze stany zagmatwania, wyczerpania i lęku, byśmy stając się od nich wolnymi, mogli się modlić razem z Nim.

 1. Biczowanie. Jezus zechciał przyjąć to upokorzenie stosowane wobec złoczyńców. Jego ciało zranił nasz grzech, przez co stało się ono jedną wielką raną. Prośmy Jezusa, aby dał nam siły do ofiarowania Mu wszystkich naszych fizycznych cierpień i upokorzeń jakich doznamy w życiu, w celu naszego zbliżenia się do Niego.
 • Cierniem ukoronowanie.Nasz Pan jest Królem, ale zechciał by żołnierze rzymscy wystawili Go na pośmiewisko, aby Go, dla drwiny, ukoronowali cierniem. Jego głowa została zmasakrowana, dla uwolnienia nas od pojęć i wyobrażeń przeszkadzających nam w pełnym przynależeniu do Niego. Prośmy Pana, by przez swą Mękę wyzwolił nas od diabła, od naszego agresywnego „ja”.
 1.  Dźwiganie Krzyża. W tej Drodze Jezusowi mogli pomagać Aniołowie, ale On chciał aby to był Szymon – jeden z nas. W ten sposób uczy nas, że codziennym trudem pracy, podejmowany wraz z Nim, możemy się przyczynić do zbawienia świata. Prośmy Jezusa, aby zechciał przyjąć nasz trud i pracę, nasz codzienny krzyż i aby dał nam siłę, byśmy narzekania.

V                Ukrzyżowanie Jezusa. W tej Godzinie Jezus przyciągnął nas do siebie i dał nam swoją Matkę. Prośmy gorąco Pana, by przez swój Krzyż uwolnił nas zupełnie od szatana, aby dał nam wolne serce.

 

 

Tajemnice chwalebne

 1. Zmartwychwstanie

Pięśń

ZWYCIĘZCA ŚMIERCI

 

1) Zwycięzca śmierci, piekła i szatana,

Wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana

Naród niewierny trwoży się, przestrasza

Na cud Jonasza. Alleluja!

2) Ziemia się trzęsie, straż się grobu miesza,

Anioł zstępuje, niewiasty pociesza:

„Patrzcie, tak mówi, grób ten próżny został,

Pan z martwych powstał.” Alleluja!

 

4)      Pieśni w czasie Mszy Świętej  o godzinie 24,00

 

WSZYSTKO TOBIE ODDAĆ PRAGNĘ–        Na wjście Kapłana

 1. Wszystko Tobie oddać pragnę i dla Ciebie tylko żyć!

Chcę Cię Jezu kochać wiernie, dzieckiem

Twoim zawsze być!

Serce moje weź, niech Twą śpiewa cześć,

Serce moje duszę moją, Panie Jezu weź.

 1. Wszystko Tobie oddać pragnę

Od najmłodszych moich lat, Pomóż Jezu,

By mnie nie zwiódł pokusami swymi świat.

 1. Wszystko Tobie oddać pragnę,

W duszy czuję święty żar.

To Ty dajesz dziecku swemu

Twojej łaski Boży dar.

Na ofiarowanie

Kłaniam się Tobie

 1. Kłaniam się Tobie, Przedwieczny Boże,

Którego niebo pojąć nie może.

Ja, proch mizerny, przed Twą możnością.

Z wojskiem Aniołów klękam z radością.

 1. Tu Stwórcę swego wiarą wyznaję,

Kocham serdecznie, pokłon oddaję,

Cieszę się wielce z Twej Boskiej chwały.

Niech Ci się kłania z niebem świat cały.

 1. Dziekuję za to, żeś się zostawił

W tym Sakramencie, abyś nas zbawił.

Za swoje łaski tu wyświadczone.

Odbieraj od nas serca skruszone.

 1. Przed tronem Twoim serca składamy,

Oto pokornie wszyscy wołamy:

Błogosław, Panie, swemu stworzeniu

Broń od nieszczęścia, ciesz w utrapieniu.

                                                             Przed Komunią świętą

 U DRZWI TWOICH

 1. U drzwi Twoich stoję, Panie,

U drzwi Twoich stoję, Panie,

Czekam na Twe zmiłowanie,

Czekam na Twe zmiłowanie.

 1. Któryś pod postacią chleba

Prawdziwy Bóg jesteś z nieba.            

 1. W tej Hostii jest Bóg żywy,

Choć zakryty, lecz prawdziwy.                  

 1. W tym Najświętszym Sakramencie

Z nieba stawa w tym momencie.

 1. Jak wielki cud Bóg uczynił,

Gdy chleb w Ciało swe przemienił.            

 1. A nam pożywać zostawił,

Ażeby nas przez to zbawił.

 1. Święty Mocny, Nieśmiertelny,

W majestacje swym niezmierny.

 1. Aniołowie się lękają,

Gdy na Jego twarz patrzają.

Na zakończenie     

POBŁOGOSŁAW JEZU DROGI

 1. Pobłogosław Jezu drogi,                        2. Za Twe łaski dziękujemy,

tym co Serce Twe kochają,                        które Serce Twoje dało,

Niechaj skarb ten cenny, drogi,                  W dani duszę Ci niesiemy,

na wiek wieków posiadają.                        by nas Serce Twe kochało.

 

 1. Trzykroć święte Serce Boga,                  4. Nie opuszczaj nas, o Panie,

Tobie śpiewa niebo całe,                           odpuść grzesznym liczne winy,

Ciebie wielbi Matko droga,                       Daj nam w Serca Twego Ranie,

Tobie lud Twój składa chwałę.                  błogosławieństw zdrój jedyny.

 1. Zostań, słodki Jezu z nami,

świeć nam Serca promieniami,

Świeć nam słońcem Twej miłości,

na tej ziemi i w wieczności.

 Po mszy świętej o godz. 1,00

 

Litania Wynagradzająca

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami,
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Maryjo, Królowo Aniołów, módl się za nami
Panie Jezu w Przenajświętszym Sakramencie na zadośćuczynienie za grzechy nasze ofiarowany,
zmiłuj się nad nami
Panie Jezu w Przenajświętszym Sakramencie za nas i od nas na ołtarzach znieważany,
zmiłuj się nad nami
Panie Jezu w Przenajświętszym Sakramencie położony na znak, któremu sprzeciwiać się będą,
zmiłuj się nad nami
Panie Jezu w Przenajświętszym Sakramencie nieprzyjaciołom swoim na pastwę wydany,
zmiłuj się nad nami
Panie Jezu w Przenajświętszym Sakramencie od niewiernych zelżony,
zmiłuj się nad nami
Panie Jezu w Przenajświętszym Sakramencie od bezbożnych ludzi bluźniony,
zmiłuj się nad nami
Panie Jezu w Przenajświętszym Sakramencie wzgardliwie w miejsca plugawe miotany,
zmiłuj się nad nami
Panie Jezu w Przenajświętszym Sakramencie z ołtarza do serca grzeszników przenoszony,
zmiłuj się nad nami
Panie Jezu w Przenajświętszym Sakramencie od świętokradców najokrutniej sponiewierany i
wzgardzony,
zmiłuj się nad nami
Panie Jezu w Przenajświętszym Sakramencie od wielu wybranych sług Twoich nieuczczony,
zmiłuj się nad nami
Panie Jezu w Przenajświętszym Sakramencie w kościołach opuszczony i zapomniany,
zmiłuj się nad nami
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie
Za znieważanie tak wielkiego Sakramentu,
wynagradzamy Ci, Panie
Za niegodne przyjmowanie Ciała i Krwi Twojej,
wynagradzamy Ci, Panie
Za nieuczciwości i nieuszanowanie popełnione w obecności Twojej w Przenajświętszym
Sakramencie,
wynagradzamy Ci, Panie
Za nienawiść bezbożnych,
wynagradzamy Ci, Panie
Za bluźnierstwa przeciwko Tobie,
wynagradzamy Ci, Panie
Za oziębłość tak wielu Twoich dzieci,
wynagradzamy Ci, Panie
Za niewdzięczność i zapomnienie ludzi o Tobie w Przenajświętszym Sakramencie,
wynagradzamy Ci, Panie
Za zelżywanie Twoich świątyń,
wynagradzamy Ci, Panie
My grzeszni Ciebie prosimy,
wysłuchaj nas, Panie
Abyś wszystkim wiernym uszanowanie i gorące nabożeństwo do Przenajświętszego Sakramentu
dać raczył,
wysłuchaj nas, Panie
Abyś wszystkim świętokradcom i znieważycielom Przenajświętszego Sakramentu łaskę szczerego
nawrócenia dać raczył,
wysłuchaj nas, Panie
Abyś heretykom łaskę dostatecznego poznania tej tajemnicy miłości udzielić raczył,
wysłuchaj nas, Panie
Abyś nas od niegodnego przyjmowania Ciała i Krwi Twojej zachować raczył,
wysłuchaj nas, Panie
Abyś serca nasze coraz gorętszą miłością do Przenajświętszego Sakramentu zapalić raczył,
wysłuchaj nas, Panie
Abyś nas do częstego, a godnego przyjmowania Najświętszego Sakramentu zachęcać raczył,
wysłuchaj nas, Panie
Abyś nas w godzinie śmierci tym niebiańskim Pokarmem zasilić raczył,
prosimy Cię, Panie      wysłuchaj nas, Panie

Abyś nas do pobożnego wynagradzania Ci za wszelkie zniewagi, jakie w Przenajświętszym Sakramencie odbierasz, dopomagać raczył,
Ciebie prosimy,  wysłuchaj nas, Panie
Abyś wynagrodzenia nasze łaskawie przyjąć raczył,
Ciebie prosimy ,  wysłuchaj nas, Panie
Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie  zlituj się nad nami
Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie zlituj się nad nami
Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie zlituj się nad nami
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie.
Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Ty z nieskończonej miłości Twego Serca pozostajesz z nami dzień i noc w Przenajśw. Sakramencie utajony, a za miłość odbierasz urąganie, świętokradztwa i wzgardy,jakimi Cię ludzie obrażają. Daj nam tę łaskę, błagamy Cię, Panie, abyśmy Ciebie za te wszystkie
zniewagi przepraszać mogli, i za nie z gorącą miłością i uwielbieniem wynagradzali. Dopomóż nam, Panie Jezu, abyśmy Cię zawsze jak najgodniej przyjmowali do naszego serca. Amen.

 

 

Modlitwy do Matki Bożej
Godz.2.00

           Modlitwy do Matki Bożej

Odmawiamy wszyscy:

O najwspanialsza królowo nieba i ziemi Najświętsza Maryjo! Oto my niegodni słudzy Twoi, stajemy przed Tobą; wznosząc błagalnie ręce do Ciebie – i z głębi serca naszego wołamy: O Matko najlitościwsza! Ratuj nas, bo tylko w Tobie nasza nadzieja; jeżeli Ty nas nie wysłuchasz, do kogóż pójdziemy? Wiemy, droga Matko, że serce Twoje pełne litości wzruszy się naszym błaganiem i wysłucha nas w  potrzebie naszej, gdyż wszechmoc Boska w Twoim ręku spoczywa, której Swego upodobania. A więc Maryjo! Błagamy Cię powstań i użyj Swej potężnej mocy, rozpraszając wszystkie cierpienia nasze, wlewając błogi balsam do  zbolałych dusz. O najszlachetniejsza Pocieszycielko wszystkich strapionych; a więc i  szczególna Opiekunko. Wprawdzie czujemy to dobrze w głębi duszy, że dla grzechów naszych niegodni jesteśmy, abyś nam miłosierdzie świadczyła, lecz błagamy Cię, o droga Matko! Nie patrz na nas przez owe grzechy nasze, ale spojrzyj przez zasługi najmilszego Syna Twego i przez Jego Najświętszą krew, którą przelał za nas na haniebnym krzyżu; pomnij o najmilsza Matko, na te cierpienia, jakich Sarna doznałaś, stojąc pod krzyżem i na wpółumarła patrząc na śmierć drogiego Syna Twego. A zatem, przez pamięć na to wszystko, o Matko! Nie odmawiaj nam pokornej prośby, ale ją łaskawie wysłuchaj, a będąc przez Ciebie pocieszeni, wdzięcznym sercem wielbić Cię będziemy aż do śmierci. Amen.

 

W czasie czuwania przed Najświętszym Sakramentem możemy wprowadzić modlitwy (różaniec koronka do Miłosierdzia Bożego i inne tak aby wypełnić cały wyznaczony czas

 

Bóg zapłać za podjęcie czuwania .

 

Stanisława Dramińska Komicjum LM Katowice

Wszystkie czuwania każdego dnia winny być zakończenie poranną Mszą Świętą i odśpiewaniem Tedeum

Ciebie Boga wysławiamy – tekst

 1. Ciebie Boga wysławiamy,
  Tobie Panu wieczna chwała,
  Ciebie Ojca, niebios bramy,
  Ciebie wielbi ziemia cała.

  2. Tobie wszyscy Aniołowie,
  Tobie Moce i Niebiosy,
  Cheruby, Serafinowie,
  ślą wieczystej pieśni głosy.

  3. Święty, Święty, nad Świętymi,
  Bóg Zastępów, Król łaskawy,
  Pełne niebo z kręgiem ziemi,
  Majestatu Twojej sławy.

  4. Apostołów Tobie rzesza,
  chór Proroków pełen chwały,
  Tobie hołdy nieść pośpiesza
  Męczenników orszak biały.

  5. Ciebie poprzez okrąg ziemi,
  z głębi serca ile zdoła,
  Głosy ludów zgodzonymi,
  wielbi święta pieśń Kościoła.

  6. Niezmierzonej Ojca chwały,
  Syna Słowo wiekuiste,
  Z Duchem wszechświat wielbi cały,
  Królem chwały Tyś, o Chryste.

  7. Tyś Rodzica Syn z wiek wieka,
  by świat zbawić swoim zgonem,
  Przyoblókłszy się w człowieka,
  nie wzgardziłeś Panny łonem.

  8. Tyś pokruszył śmierci wrota;
  starł jej oścień w męki dobie
  I rajskiego kraj żywota,
  otworzyłeś wiernym sobie.

  9. Po prawicy siedzisz Boga,
  w chwale Ojca, Syn Jedyny,
  Lecz gdy zagrzmi trąba sroga,
  przyjdziesz sądzić ludzkie czyny.

  10. Prosim, słudzy łask niegodni,
  wspomóż, obmyj grzech co plami,
  Gdyś odkupił nas od zbrodni
  Drogiej swojej Krwi strugami.

  11. Ze Świętymi w blaskach mocy,
  wiecznej chwały zlej nam zdroje:
  Zbaw o Panie, lud sierocy,
  Błogosław dziedzictwo swoje.

  12. Rządź je, broń po wszystkie lata,
  prowadź w niebios błogie bramy,
  My w dzień każdy, Władco świata,
  Imię Twoje wysławiamy.

  13. Po wiek wieków nie ustanie,
  Pieśń, co sławi Twoje czyny,
  O w dniu onym racz nas Panie
  od wszelakiej ustrzec winy.

  14. Zjaw swą litość w życiu całym
  tym, co żebrzą Twej opieki:
  w Tobie Panie zaufałem,
  Nie zawstydzę się na wieki.

Pielgrzymka-Sycylia 17-29.04.2020 w łączności z wyjazdem Diecezji Sosnowieckiej z okazji 100-nej rocznicy urodzin Jana Pawła II     

ok. 5700-5800 KM

Dzień: 1 (17.04.2020)

Zbiórka uczestników pielgrzymki w wyznaczonym miejscu i o ustalonej godzinie.

Wyjazd. Przejazd przez Czechy, Austrię. Dojazd na nocleg i kolację w okolicach

Wenecji/Padwy. Msza święta. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

Dzień: 2 (18.04.2020)

Po śniadaniu wyjazd na południe Włoch: zatrzymamy się w Bolonii – miasto

uniwersyteckie, cegły oraz arkad. Spacer z przewodnikiem pod słynne krzywe wieże.

Po pobycie w stolicy mortadeli 🙂 zaplanowany jest przejazd do miasta ukochanego

przez Św. Franciszka – Asyżu . Święty ten żył około 800 lat temu. Zainspirowani jego

życiem i przesłaniem przybywają do Asyżu wierzący i ateiści, przedstawiciele różnych

religii i kultur, wyrafinowani intelektualiści i weekendowi pielgrzymi. Odwiedzimy

Bazylikę tego Świętego z jego grobem oraz odbędziemy spacer po uliczkach

ukształtowanych w Średniowieczu. Udamy się także do Dolnego Asyżu, gdzie

znajduje się jedna z największych bazylik na świecie – Bazylika Patriarchalna (Santa

Maria degli Angeli). W bazylice tej znajduje się Porcjunkula – kolebka ruchu

franciszkańskiego. To w niej Święty Franciszek rozpoczął swoje nauki i obok niej

zmarł. Nocleg w tym dniu planowany jest w okolicach Asyżu.

Dzień: 3 (19.04.2020)

Śniadanie. Przejazd do do Cascia – miasta związanego ze Św. Ritą. Święta ta jest

jedną z najbardziej popularnych świętych na świecie. Rita urodziła się około roku

1380 w Roccaporena, niedaleko Cascia we Włoszech. Kult świętej Rity rozpoczął się

wraz z jej śmiercią. Cuda nie przestały się mnożyć: uzdrowienia i nawrócenia. Papież

Urban VIII podpisał dekret o beatyfikacji w roku 1628,natomiast papież Leon XIII

kanonizował ją 24 maja 1900 roku, wyznaczając jej święto na dzień 22 maja.

Zwiedzanie San Giovanni Rotondo – nawiedzanie sanktuarium św. Ojca Pio (stara

część klasztorna z celą św. Ojca Pio oraz nowy kościół Matki Bożej Łaskawej, w

krypcie którego znajduje się ciało świętego); czas na modlitwę i zadumę przy grobie

Ojca Pio oraz na drogę krzyżową. Przejazd do Monte Sant Angelo – miejsca kultu

św. Michała Archanioła; modlitwa przy grocie świętego; spacer po mieście. Przejazd

do hotelu na obiadokolację i nocleg. ( zastrzega się, że w razie braku czasu –

wyjazd do Monte Sant’Angelo nastąpi dnia następnego z rana )

Dzień: 4 (20.04.2020)

Śniadanie. Tego dnia, po śniadaniu wjedziemy do regionu Apullia – zwiedzanie

zaczniemy od Bari – miasto św. Mikołaja oraz królowej Bony. potem przejazd do

Alberobello: tutaj będziemy podziwiać słynne „domki trulli”. Po południu przejazd

od Matery – miasta, które składa się z 2 części,tzw. podziemnej której budynki

zostały wykonane z materiału tufowego. Mel Gibson wybrał okolice Matery do

nakręcenia filmu „Pasja”. kolacja i nocleg.

Dzień: 5 (21.04.2020)

Śniadanie. Przejazd w stronę Sycylii – po drodze krótki postój w malowniczej

miejscowości TROPEA : możliwość podziwiania słynny klifów, przerwa na mszę św.

Dojazd na Kalabrię skąd promem przepłyniemy do Messiny . Krótki spacer po

mieście zniszczonym podczas wybuchu Etny w 1908 roku. dojazd na kolację i nocleg

w okolicy.

Dzień: 6 (22.04.2020)

Wjazd na Etnę – największy czynny wulkan w Europie (możliwość dojazdu aż pod

sam główny krater, 3.340 m n.p.m.). Przejazd do bazaltowego wąwozu rzeki

Alcantary, podziwianie faliście ukształtowanych skał magmowych. Po południu spacer

po Taorminie : Teatr Grecki, Brama Messyńska, Palazzo Corvaja, katedra. Powrót do

hotelu na obiadokolację i nocleg.

Dzień: 7 (23.04.2020)

Śniadanie. Przejazd do Katanii , miasta z bazaltu i tufu, nękanego przez lawę i

popioły z Etny, zwiedzanie, np.: Piazza del Duomo, Fontanna Słonia, katedra z

kaplicą św. Agaty, barokowa Via Crociferi. Przejazd do Syrakuz ; nawiedzenie

Sanktuarium Matki Bożej Płaczącej; msza święta; Park Archeologiczny z Teatrem

Greckim; Wyspa Ortygia z katedrą i słynną fontanną Aretuzy. Przejazd do hotelu na

obiadokolację i nocleg.

Dzień: 8 (24.04.2020)

Po wczesnym śniadaniu udamy się w drogę powrotną na część kontynentalną Włoch.

Przeprawa promowa – dalszy przejazd do regionu Katania:w pierwszej kolejności

zwiedzimy strefę archeologiczną w Pompejach, miasta zniszczonego przez

Wezuwiusz w 79 r. n.e. W dalszej części dnia udamy się do Bazyliki Matki Boskiej

Pompejańskiej . dojazd do hotelu na nocleg.

Dzień: 9 (25.04.2020)

Śniadanie. Panoramiczny przejazd przez Neapol , spacer po tym słynnym mieście

portowym: Castel Nuovo, Piazza del Plebiscito, Teatr San Carlo. Po południu wyjazd

w stronę rzymu: postój na Monte Cassino . Chwila zadumy na cmentarzu żołnierzy

polskich. Przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg.

Dzień: 10 (26.04.2020)

Po śniadaniu udamy się do Wiecznego miasta: nawiedzenie grobu Jana Pawła II,

zwiedzanie Bazyliki św. Piotra, udział w obchodach 100 rocznicy urodzin Karola

Wojtyły.

Dzień: 11 (27.04.2020)

Śniadanie. Dalsze zwiedzanie Rzymu – w zależności od możliwości związanych z

obchodami….

Dzień: 12 (28.04.2020)

Po wczesnym śniadaniu wyjazd w stronę Polski. Postój na zwiedzanie stolicy

Renesansu. Razem z przewodnikiem zobaczymy najsłynniejsze obiekty Florencji:

Katedra Santa Maria del Fiore, Palazzo Vecchio na placu Signoria oraz Ponte Vecchio.

Dojazd na nocleg w północnych Włoszech.

Dzień: 13 (29.04.2020)

Po śniadaniu bezpośredni przejazd do Sosnowca przez Austrię, Czechy. Krótkie

postoje na toaletę oraz posiłki. W miarę możliwości czasowych szybkie

zwiedzanie Brna?

Koszt  2950 + 250€

Cena obejmuje: zakwaterowanie  hotelach 2*,3*  śniadania obiadokolacje opieka pilota, opieka duszpasterska, ubezpieczenie  NNWKL Cena nie zawiera napojów do obiadokolacji ,dopłat do pok.1os 800zł.,dodatkowych ubezpieczeń od zagubionych rzeczy i wartości osobistych, kosztów rezygnacji i ubezpieczeń od chorób przewlekłych. Zapisy: Parafia Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana-  w zachrystii oraz u Stanisławy Dramińskiej tel.607169346 Przy zapisie należy dostarczyć  paszport lub dowód osobisty podać adres zamieszkania i tel kontaktowy. Wpłata przy zapisie 450 zł.+100€ Do 15 grudnia 2019 Pozostała kwota w 2-ch w miesięcznych ratach po 1250 PLN + 75 euro Całość wpłaty winna być dokonana na miesiąc przed wyjazdem tj.30.03.2020      

Wyjazd bez nocnych przejazdów

Pielgrzymka Diecezjalna z okazji 100-tnej rocznicy urodzin Jana Pawła II

 

Pielgrzymka w łączności z wyjazdem Diecezji Sosnowieckiej na uroczystości 100 – tnej rocznicy urodzin Jana Pawła II

 

Pielgrzymka 10 dni 20-29.04.2020 – ok. 4500 KM

Dzień: 1 (20.04.2020) Zbiórka uczestników pielgrzymki w wyznaczonym miejscu i o ustalonej godzinie. Wyjazd. Przejazd przez Czechy, Austrię. Dojazd na nocleg i kolację w okolicach Wenecji/Padwy. Msza święta. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

Dzień: 2 (21.04.2020) Po śniadaniu wyjazd z hotelu na zwiedzanie centrum miasta. Padwa słynie z Uniwersytetu na którym studiowali słynni Polacy, ale przede wszystkim z bazyliki “Il Santo”, gdzie pochowany został św. Antoni. czas wolny na zakupy. Po południu dojazd do kolejnego miasta pełnego zabytków – Ravenna słynie z obiektów sakralnych pokrytych pięknymi mozaikami. Nasze zwiedzanie obejmie również miejsce pochówku najwybitniejszego wieszcza Włoskiego -Dante Alighieri. Dojazd nad Adriatyk – czas wolny na spacer promenadą nadmorską. kolację i nocleg w okolicy.

Dzień: 3 (22.04.2020) Po śniadaniu naszą pielgrzymkę kontynuujemy wzdłuż wschodniego wybrzeża. Pierwszym miejscem, które nawiedzimy będzie Loreto – Bazylika z figurką Matki Boskiej Loretańskiej. Dla Polaków ta miejscowość jest również ważna z tego powodu, iż u stóp Sanktuarium znajduje się jeden z cmentarzy żołnierzy polskich. Po mszy św. pojedziemy jeszcze do Manopello – kolejne miejsce bardzo ważne dla pielgrzymów. znajduje się tam słynny “Całun z Manopello”. przejazd w okolice do hotelu na obiadokolację i nocleg.

Dzień: 4 (23.04.2020) Śniadanie. Wyjazd z hotelu nadmorską autostradą. W pierwszej kolejności zatrzymamy się w Lanciano – nawidziemy miejsce pierwszego cudu eucharystycznego. Po południu dotrzemy na Płw. Gargano – zwiedzanie San Giovanni Rotondo – nawiedzenie sanktuarium św. Ojca Pio (stara część klasztorna z celą św. Ojca Pio oraz nowy kościół Matki Bożej Łaskawej, w krypcie którego znajduje się ciało świętego); czas na modlitwę i zadumę przy grobie Ojca Pio oraz na drogę krzyżową. Przejazd do Monte Sant Angelo – miejsca kultu św. Michała Archanioła; modlitwa przy grocie Świętego; spacer po mieście. Przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg Przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg.

Dzień: 5 (24.04.2020) Po wczesnym śniadaniu udamy się do regionu Katania:w pierwszej kolejności zwiedzimy strefę archeologiczną w Pompejach, miasta zniszczonego przez Wezuwiusz w 79 r. n.e. W dalszej części dnia udamy się do Bazyliki Matki Boskiej Pompejańskiej . dojazd do hotelu na nocleg.

Dzień: 6 (25.04.2020) Śniadanie. Panoramiczny przejazd przez Neapol , spacer po tym słynnym mieście portowym: Castel Nuovo, Piazza del Plebiscito, Teatr San Carlo. Po południu wyjazd w stronę rzymu: postój na Monte Cassino . Chwila zadumy na cmentarzu żołnierzy polskich. Przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg.

Dzień: 7 (26.04.2020) Po śniadaniu udamy się do Wiecznego miasta : nawiedzenie grobu Jana Pawła II, zwiedzanie Bazyliki św. Piotra, udział w obchodach 100 rocznicy urodzin Karola Wojtyły.

Dzień: 8 (27.04.2020) Śniadanie. Dalsze zwiedzanie Rzymu – w zależności od możliwości związanych z uroczystościami….

Dzień: 9 (28.04.2020) Po wczesnym śniadaniu wyjazd w stronę Polski. Postój na zwiedzanie stolicy Renesansu. Razem z przewodnikiem zobaczymy najsłynniejsze obiekty Florencji: Katedra Santa Maria del Fiore, Palazzo Vecchio na placu Signoria oraz Ponte Vecchio. Dojazd na nocleg w północnych Włoszech.

Dzień: 10 (29.04.2020) Po śniadaniu bezpośredni przejazd do Sosnowca przez Austrię, Czechy. Krótkie postoje na toaletę oraz posiłki. W miarę możliwości czasowych szybkie zwiedzanie Brna?

Koszt 2150=150€ Cena obejmuje: zakwaterowanie hotelach 2,3 śniadania obiadokolacje opieka pilota, opieka duszpasterska, ubezpieczenie NNWKL Cena nie zawiera napojów do obiadokolacji ,dopłat do pok.1os 800zł.,dodatkowych ubezpieczeń od zagubionych rzeczy i wartości osobistych, kosztów rezygnacji i ubezpieczeń od chorób przewlekłych. Zapisy: Parafia Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana- w zachrystii oraz u Stanisławy Dramińskiej tel.607169346 Przy zapisie należy dostarczyć paszport lub dowód osobisty podać adres zamieszkania i tel kontaktowy. Wpłata przy zapisie 550 zł.+50€ Do 15 grudnia 2019 Pozostała kwota w 2-ch w miesięcznych ratach po 800 PLN + 50 euro Całość wpłaty winna być dokonana na miesiąc przed wyjazdem tj.30.03.2020

Wyjazd bez nocnych przejazdów