Doroczny Zlot Legionu Maryi

LEGION MARYI NA DOROCZNYM ZLOCIE
Sosnowiecka parafia Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana zgromadziła 25 listopada członkinie i członków Legionu Maryi. Na wspólną modlitwę przybyli oni wraz kapłanami –Kierownikami Duchowymi, auksyliatorami i zaproszonymi gośćmi z Komicjum LM Katowice. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. Paweł Rozpiątkowski – ekonom Kurii. Wraz z nim Mszę św. koncelebrowali ks. Artur Pęksa, ks. Zenon Pikuła oraz ks. Ryszard Pietrzak.
„Gdyby nie było Maryi – dopadłaby by nas choroba sieroca, występująca wskutek zerwania więzi dziecka z matką. Choć teoretycznie plan zbawienia mógł być zupełnie inny, bo przecież Bóg jest wszechmocny, to nieprzypadkowo Maryja w nim jest, bo to plan najdoskonalszy ze wszystkich doskonałych. Maryja być musi, skoro Bóg kocha i Ona jest tego najlepszym dowodem i odbiciem miłości Boga, jak śpiewamy w godzinkach o Niepokalanym Poczęciu NMP: „Piękna jak w pełni księżyc, świeci człowiekowi”. Ona świeci odbitym światłem Chrystusowego słońca i jest nazywana koroną stworzenia. Jego wzorem. Tak – Maryja jest wzorem świętości i zachęca, aby na tę drogę wejść. Ona w sumie nie jest trudna. Jest łatwa nawet. Wymaga tylko prawdziwego życia w Bożej obecności. To my mamy pozwalać się Bogu przemieniać, działać w nas i przez nas. Jak to robić? Najlepszym wzorem jest w tym przypadku Maryja. „Nosiłam Go w swoim łonie przez dziewięć miesięcy, aż nastała godzina by dać Go światu…” Także i wam Jezus nie daje się, by pozostać w ukryciu serc waszych. On pragnie narodzić się z was, objawić się przez wasze życie” – mówił ks. Rozpiątkowski zaznaczając, że receptą na to są pokora, zasłuchanie i modlitwa.
„Postać Maryi wzywa do świętości, bo patrząc na Maryję, jakże nie rozbudzić w sobie — Jej dzieciach — pragnienia piękna, dobra, czystości serca? Jej niebiańska niewinność prowadzi nas do Boga, pomagając przezwyciężyć pokusę życia przeciętnego, opartego na kompromisach ze złem, aby zdecydowanie zwrócić się ku prawdziwemu dobru, które jest źródłem radości” – mówił kapłan.
Spotkanie zakończyła agapa i zaproszenie na obchody 25-lecia Prezydium Matki Bożej w parafii Miłosierdzia Bożego 23 czerwca 2018 r.