Pielgrzymka do Ziemi Świetej 27.01.-03.02.2018

Komentarz z pielgrzymki do Ziemi Świętej – 27.01.-03.02.2018 –Parafia Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w Sosnowcu

Bóg Sam wybrał miejsce na ziemi gdzie ma przyjść na świat Syn Jezus Chrystus ,który zbawi ludzkość.
On narodził się w Betlejem gdzie wzrastał u boku swej Matki Maryi i św. Józefa Tam nauczał, uzdrawiał, głosił słowo; gdzie zmarł i zmartwychwstał byś Ty bracie i siostro mogła żyć wiecznie. Tam, na tej ziemi, dane mi było być razem z grupą pielgrzymów, z Ks. Proboszczem Ryszardem Pietrzakiem z parafii Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana z Sosnowca w dniach: 27.01.- 03.02.2018.,
Dla 35 osób spełniło sie marzenie życia bo byli na pięknym szlaku gdzie sam Jezus pielgrzymował po pustyni Judzkiej, nawiedził Jerozolimę Jerycho, Betanię, Górę Kuszenia Górę Oliwną ,w Betfage nauczał modlitwy Pater Noster . Nawiedziliśmy Syjon Chrześcijański , Wieczernik, kościół zaparcia się Piotra, kościół św. Anny. Górę Tabor z Kościołem Przemienienia, Kanę Galilejską, Bazylikę Zwiastowania, Tabga, Jezioro Galilejskie, Kafarnaum, Jardenit – Jordan, Banias, Cezareę Filipowa, Karmel .Wszystkie te miejsca przyciągały nasz wzrok a duch nasz przenosił się w czasy świętej rodziny by jeszcze bardziej chłonąć cudowne wydarzenia z życia Jezusa .

Wizyta w Betlejem rozpoczęła się na Polu Pasterzy w miejscu, gdzie Anioł ogłasza Dobrą Nowinę. Przejazd pod Bazylikę Bożego Narodzenia, miejsce gdzie znajduje się czternastoramienna gwiazda – tu na świat przyszedł Jezus.
Aby wejść do miejsca, gdzie na świat przyszedł Jezus, trzeba było oddać głęboki pokłon. Wszyscy chętnie to uczyniliśmy, przechodząc przez tzw. Drzwi Pokory o wysokości 120 cm. Tu, dotknęliśmy gwiazdy, symbolu oznajmiającego przyjście na świat Jezusa, Msza Św. w Grocie, gdzie była złożona, owinięta w pieluszki Maleńka Miłość, w skupieniu i zadumie modliłam się w intencji całej mojej rodziny byłam tak blisko, Jezusa mogłam dotknąć, zobaczyć ,i prosić o łaski dla moich dzieci w ogóle byłam szczęśliwa ,że mogłam tu być…

Jerozolima – z Pisma św.(Tb 13, 10) czytamy o Jerozolimie- „Jerozolimo – miasto święte! Liczne narody przyjdą do ciebie z daleka i mieszkańcy wszystkich krańców ziemi do świętego twego imienia” .Czyż nie prawda !!!! Tak cały świat ciągnie do Ciebie Jerozolimo. Masz przepiękną panoramę miasta dobrze widzianą z Góry Oliwnej przywołujesz słowa psalmu: „Jak góry otaczają Jeruzalem, tak Pan swój lud otacza, teraz i na wieki” (Ps 122,3). Jerozolimo jesteś wyjątkowym miastem na mapie świata, upatrzył sobie Ciebie Bóg –Jahwe, Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba, „Ten, Który jest”.

Betania,to miejsce zwane Domem Ubogich leży niedaleko Jerycha. Tu w mieście mieszkali przyjaciele Jezusa: Marta, Mariia i Łazarz.Tu była wielka cisza i spokój ,który Jezus kochał . Często tu przebywał. To tu powiedział do Marty słowa: „Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało, albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona”.
KANA GALILEJSKA Zwiedzanie zaczęliśmy od Betfage, czyli miejsca, z którego Jezus uroczyście wjechał do Jerozolimy; to wydarzenie upamiętnia procesja w Niedzielę Palmową. Następnie przeszliśmy do miejsca wniebowstąpienia. Byliśmy też z w kościele Pater Noster (Ojcze nasz), w kościele Dominus Flevit (Pan zapłakał). Kaplica ta przypomina łzę, a z tyłu ołtarza umieszczono okno, przez które można podziwiać Starą Jerozolimę. Następnie odwiedziliśmy Kościół Getsemani, czyli Bazylikę Narodów, bazylikę konania, w której znajduje się kamień upamiętniający agonię Jezusa. Jest to miejsce uświęcone modlitwą, w kościele znajdują się trzy ważne mozaiki: Pocałunek Judasza; pytanie Jezusa do żołnierzy: Kogo szukacie? oraz: Przyjacielu, po coś przyszedł? Do ogrodu Getsemani z drzewami oliwnymi przyszedł Jezus ze swoimi uczniami, tu zaczął czuć trwogę, tu Judasz zdradził, dlatego na Bazylice Narodów jest 11 małych kopułek (symbol Apostołów), brakuje jednej – co symbolizuje zdradę Judasza. W Kanie Galilejskiej kościele Cana-Church msza św.z odnowieniem sakramentu małżeństwa .W naszej grupie był 6 szczęśliwyh par.Po kolacji w hotelu było prawdziwe wesele z poczęstunkiem pysznego tortu i lampki wina z Kany.
Na Górze Tabor zobaczyliśmy, że kościół Przemienienia jest w kształcie namiotu. Główna nawa to miejsce – namiot przemienienia Jezusa, boczne kaplice to „namioty” Eliasza i Mojżesza. Dalej była Hajfa, -sanktuariumStella Maris Następnie nawiedziiliśmy Górę 8-miu Błogosławieństw TABGAHA –kościół rozmnożenia chlebai.i kościół prymatu św.Piotra Kafarnaum Około południa Popłynęliśmy łodzią po Jeziorze Genezaret po powrocie wstąpiliśmy na pyszną rybę św.Piotra
Góra Kuszenia, inaczej góra kwarantanna, góra 40 dni, która znajduje się na Pustyni Judzkiej. Tu w plenerze pustynnym ks.Ryszard celebrował mszę św. Wszyscy przepełnieni miłością do naszego Pana Jezusa Chrystusa modliliśmy sie w intencji pokoju. Ze szczytu góry Kuszenia roztacza się piękny widok na dolinę Jordanu i Góry Moab. Tutaj Szatan ukazał Jezusowi piękno i bogactwo tego świata. Jadąc na Pustynię Judzką, która nie tylko jest piachem, ale są też tam groty i skały, wstąpiliśmy nad rzekę Jordan – gdzie Jan Chrzciciel nawracał, gdzie rzeki Jordanu się rozstąpiły, aby Izraelici mogli przejść na drugi brzeg pod wodzą Jozuego. W tym miejscu nasza grupa mogła na nowo odnowić swoje przyrzeczenia chrzcielne.
Jerycho, tu Jezus powiedział do Zacheusza: „Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu”, a także przy drodze uzdrowił niewidomego. Jerycho to najstarsze oraz najniżej położone miasto na świecie. Orzechy z drzewa sykomora są pyszne. Kontynuując podróż przejechaliśmy nad morze martwe. Tu zażywaliśmy kąpieli w mocno zasolonym morzu i pokrywaliśmy nasze ciało leczniczym błotem morza.
W ostatnim dniu przenieśliśmy się na Górę Oliwną, która wznosi się prawie 100 m ponad stare miasto Jerozolimy. Stąd widać piękny widok na całą Jerozolimę. To tu Jezus przychodził często ze swoimi uczeniami, aby się modlić, tu uczył ich modlitwy Ojcze nasz, tu zapłakał nad Jerozolimą, zapowiadając jej upadek i zniszczenie. Dalej było wzgórze świątynne Syjon. Getsemane w Bazylice – Ks.Ryszard celebruje msze św ,Podczas Mszy świadomość nasza biegła do grobu, gdy przyszły kobiety, aby namaścić Jezusa, i gdy weszły i zobaczyły, że Go nie ma ogarnęło je przerażenie – wypowiadając słowa” zabrali Pana”. Mocne przeżycie, dla mnie miało dotknięcie płyty, grobu. Porównałam je do tych kobiet oglądając pusty grób., Sala na górze, gdzie Jezus spożył z uczniami Ostatnią Wieczerzę i gdzie ukazał się dwa razy Apostołom po Zmartwychwstaniu, a w dniu pięćdziesiątnicy zesłał na nich Ducha Świętego rozweseliła nasze oblicza bo Jezus żyje. Tu też widzieliśmy zaśnięcie Matki Bożej. grób Króla Dawida. Gallicantus to kościół, który wznosi się nad Doliną Cedronu. Upamiętnia on miejsce, na które został przyprowadzony Jezus, aby zostać osądzonym przez Sanhedryn. Na dziedzińcu Piotr zaparł się trzy razy Jezusa, dzisiaj w tym miejscu jest kościół zaparcia się Piotra, kościół „Piania koguta”. Tu też znajdują się schody Kajfasza, tzw. Schody Jezusowe, Rzymskie, które łączyły miasto Dawida z wyższymi partiami Jerozolimy z najważniejszym Wzgórzem świata – wzgórzem Golgoty., na którym Jezus był ukrzyżowany oraz grób, w którym był złożony po zdjęciu z krzyża. Pierwszym ważnym miejscem jest kamień, na którym przygotowywano ciało Jezusa do pochówku. To tu Maryja namaściła i owinęła w płótno ciało Jezusa. W powietrzu unosi się delikatny zapach wonnych olejków, którymi kamień namaszczany jest przez mnichów bizantyjskich i liczne rozmodlone kobiety pocierają różańce zakupione jako wotum pobytu w Ziemi świętej będą służyć w modlitwie różańcowej tym którzy je otrzymają po powrocie z pielgrzymki. Potem krętymi schodami weszliśmy na szczyt Golgoty, gdzie przybito Jezusa do krzyża, gdzie dokonało się nasze zbawienie. Tam w jego krwi zostały zatopione wszystkie grzechy świata. Skała Kalwarii wznosiła się 15 m nad ziemią i była podobna nieco do czaszki. Na szczycie znajdują się dwie kaplice: grecka, usytuowana dokładnie w miejscu ukrzyżowania oraz łacińska, położona w miejscu, gdzie Jezusa obnażono z szat i przybito do krzyża. Skała Kalwarii jest widoczna pod ołtarzem poświęconym Matce Bożej i w kaplicy Adama. Przeszliśmy też Via Dolorosa, czyli drogą krzyżową, trasą, którą szedł Jezus od Pretorium aż do Kalwarii. Atmosfera drogi krzyżowej, którą przeszliśmy, była zdecydowanie inna niż ta, panująca podczas nabożeństwa w naszych kościołach. Ogromny szum, krzyk sprzedawców, duży tłok, wzmacniał naszą walkę o chwilę skupienia, w całym tym zgiełku wąskich uliczek pełnych straganów. Myśli nasze biegły do Jezusa to właśnie tą drogą On szedł z Krzyżem a tłumy gapiów jeszcze go opluwały i urągały Mu, nikt z nich nie zdawał sobie sprawy z tego, że na ich oczach dokonują się wielkie dzieła Boże, że rozgrywają się nasze ludzkie losy, że dokonuje się nasze zbawienie. Ludzi nic to nie obchodziło ,mijali Jezusa, Podobnie teraz czynią ludzie zapominając co Jezus uczynił by nas Zbawić..,
Boże dziękuję Ci ,że Dałeś mi tak wielki dar bycia blisko Ciebie. Spraw bym trwała w nim.

s. Stanisława LM