Triduum Paschalne – w parafii Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

galeria foto – KLIKNIJ na obrazek

Światłość ŚwiataPrzejście z ciemności w światło to istota wigilii Wielkiej Nocy. Liturgia Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę rozpoczęła się od obrzędu poświęcenia ognia w parafii Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w Sosnowcu.

Obrzęd uroczystości  poświęcamy  Zmartwychwstaniu Pańskiemu, a zwłaszcza moment  zapalenia, światła od Gromnicy skierowane   do Chrystusa, który mówił: „Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemnościach, lecz będzie miał światło życia” . Światło jest też wyrażeniem blasku żywej wiary, którą powinniśmy płonąć. Nikt inny nie może przebić mroków ciemności grzechów, jedynie Światło, którym jest Jezus. To Światło swoimi rękami podaje nam dzisiaj Maryja, która pierwsza Je niosła, chroniła i w Jego blasku żyła w Nazarecie. Mówił  Ks. Proboszcz ,podczas homilii wygłoszonej w wigilie Zamartwychwstania   Pańskiego. Przypomniał również, znaczenie i symbolikę obchodzonego święta. Wskazał, że dzisiejsza uroczystość w sposób szczególny podkreśla to, że Chrystus objawił się wszystkim, także niewierzącym, by wiedzeni światłem , szli odważnie i mężnie na ostateczne z Nim spotkanie, w domu Ojca bogatego w Miłosierdzie”. Podkreślił ,że Światło pochodzące od Boga zawsze prowadzi ku dobremu. Wspomniał na Trzech Mędrców, którzy przybyli do Betlejem również  szli za światłem gwiazdy by spotkać narodzone dziecię .W darze przynieśli  „Złoto” wskazujące  na królewską godność Chrystusa, polegającą na tym, że miłość ostatecznie zwycięża świat, a miłosierdzie pokonuje wszelką złość i nienawiść. Zmartwychwstanie Pana , powinno zmieniać nasze spojrzenie na życie. Blask Jezusa Zmartwychwstałego, który chce dotrzeć do naszego wnętrza, rozświetla nasze serca ,  zmienia kąt naszego patrzenia na patrzenie przez pryzmat wiary, ciągle dokonuje w nas pełnie miłości,  aby każdy dobrnął do  Boga, który dla każdego z nas jest Ojcem. Niech Maryja, tak bardzo bliska naszemu sercu, prowadzi nas po drogach naszej wiary”.-  życzył na zakończenie  ks.Proboszcz.