Niech Będzie Pochwalony Jezus Chrystus
Z wielką radością informujemy , i jednocześnie zapraszamy wszystkich członków auksyliatorów i sympatyków LM na doroczny Zlot Generalny Legionu Maryi .
My Legioniści zgromadzeni w tym dniu będziemy dziękować Bogu za całoroczny dorobek naszej służby bowiem jesteśmy powołani przez Maryję pierwszą uczennicę Chrystusa do pracy w Jego winnicy. Mamy znać i głosić świadectwa o Nim naszym braciom do ,których Ona nas pośle.
Mamy dziękować Bogu! Za ten wybór. I dziękujemy Mu, stale za wszelkie dobro, jakie miało i ma miejsce w naszym życiu ,w naszej pracy w naszej parafii . Podtrzymujemy płomień pamięci wiary. który zapalili na tej ziemi 2000 lat temu nasi bracia Apostołowie. Nasze czasy wymagają jasnego, wyraźnego świadectwa życia chrześcijańskiego. Potrzeba nam dobrych rodzin, bo to ze zdrowych duchowo i moralnie rodzin wyrasta zdrowy naród. Kościołowi potrzeba nowych licznych powołań , by nie zapomniano głoszenia świadectw o Chrystusie na naszej ziemi by kształtować umysły i serca dzisiejszego pokolenia. Z Chrystusowym pozdrowieniem Szczęść Boże

Prezydent Kurii Legionu Maryi Stanisława Dramińska 607169346