25,11,2017 godz.9.30 zapraszamy na Zlot Generalny w parafii Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana Sosnowiec Mielecka 1

25.11.2017 o godz.9.30 odbędzie się uroczystość generalna w legionie Maryi. W parafii Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w Sosnowcu Mielecka 1
.Jest to czas podsumowania pracy całego roku. Dla lepszego poznania tej wspólnoty pragnę przypomnieć czym się zajmuje Legion Maryi. ..
Wspólnota Legion Maryi w Sosnowcu, ma już status Kurii , od 6-ciu lat prowadzą ją wybitni Kapłani.Za przykład stawiam ks. Prałata Karola Malesiewicza prekursora Legionu Maryi . Dla ks.Karola Legion był oczkiem w głowie. Dbał o prawidłowy rozwój zgodnie z regułami Kościoła Świętego. Wszędzie mówił że jest to wspólnota którą tworzą ludzie, modlitwy i pracy. Można powiedzieć, używając przenośni, że są jakby przedłużeniem rąk kapłańskich, bowiem odwiedzają chorych, przygotowują do sakramentów świętych, prowadzą modlitwy w domach, chodzą do , domów opieki, rozmawiają na tematy religijne. Są bardzo dyspozycyjni. Ze swojej pracy zdają raport niczym żołnierze na służcie w wojsku pod przewodnictwem Maryi.. Legion wsłuchuje się w głos Matki Bożej ,uczy się od Niej i pomaga swoim podopiecznym, w ich cierpieniu .Czasem prowadzi rozmowy tylko w cztery oczy bo tak wymaga potrzeba i prośba. Legioniści zabiegają by nieść potrzebę przybliżenia Boga wszystkim ,którzy go jeszcze nie znają . Czują się strażnikami życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Taka postawa świadczy o wielkiej wierze w Chrystusa ciągle podkreślał Ks. Karol Malasiewicz – pierwszy kierownik duchowy Prezydium Kurii pw. Matki Bożej Anielskiej w Diecezji Sosnowieckiej. Obecnie legionem opiekuje się ks.Zenon Pikuła ,Proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego .Swoją postawą w niczym nie ustępuje poprzednikowi. Ma czas na spotkania i rozwiązywanie problemów ,które przewijają się w tej wspólnocie, .Wkrótce odbędzie się podsumowanie całorocznej pracy.
W dorocznym Zlocie Generalnym spotkamy się z Maryją i Jej synem Jezusem, który powołał kościół wybierając dla niego apostołów na ciężką służbę na rzecz swoich bliźnich czyli wiernych oddanych kościołowi. Podejmując tę ważną decyzję Jezus długo przebywał na modlitwie. Pośród licznego grona uczniów podążających za Nim jako nadzwyczajnym Nauczycielem, Wybrał więc dwunastu, między innymi Szymona zwanego Gorliwym oraz Judę Tadeusza, To oni zostawili rodziny i zajęcia, by wędrować za Boskim Nauczycielem, słuchać Go przemawiającego do tłumów, być świadkami nadzwyczajnych znaków, którymi potwierdzał prawdę głoszonych słów, a przede wszystkim prawdę o tym, że jest Synem Bożym. Apostołowie byli zwykłymi, prostymi ludźmi, również słabymi, tak jak my zwykli ludzie ,ale będąc mocni w wierze możemy też stać się gorliwymi jak Szymon Piotr ,Juda Tadeusz i wielu świętych obecnych , którzy oddali życie za Chrystusa.
My Legioniści jesteśmy powołani, również przez Maryję pierwszą uczennicę Chrystusa do pracy w Jego winnicy. Mamy znać i głosić świadectwa o Nim naszym braciom do ,których Ona nas pośle. Swoją postawą musimy przyciągać liczne grono wiernych do pracy w winnicy pańskiej. Musimy być pokorni a jednocześnie radośni naśladując Św.Franciszka ,który ogłaszał całemu światu błogie szczęście i radość ze służby i naśladowania Chrystusa. Radosne usposobienie nadawało Mu duchowej rycerskości .Jako prawdziwy rycerz Chrystusa był niewypowiedzianie szczęśliwy ze służby Swemu Panu. W każdej chwili czy to cierpieniu, czy radości czy ubóstwie upodabniał się do Niego. W turując czasom Franciszka my organizujemy Zlot Generalny który ,dla legionistów może być wielką radością jak również dziełem rozszerzenia ,tym bardziej ,że należy uwzględnić w nim wystąpienie na temat Legionu Maryi. Tym sposobem pracy Legion da się poznać i zaskarbi w swoje szeregi nowych chętnych do pracy a idąc dalej będzie to korzyść zbliżenia się do Chrystusa, kościoła i własnego uświęcenia. Nasz założyciel Frank Daff ,gdyby żył w obecnych czasach na pewno by naśladował Św.Franciszka .Przytoczę również słowa Naszego Ukochanego Papieża Jana Pawła II ,który mówił” ‘’Przyszłość zaczyna się dzisiaj nie jutro”
Analizując te słowa legion Maryi jest zobowiązany stworzyć przyszłym pokoleniom grunt na Chwałę Chrystusa i Jego Matki Maryi, która jest naszą przewodniczką. Amen
s,Stanisława Dramińska Prezydent Kurii pw.MB Anielskiej w Sosnowcu